Kabelbaan voor Floriade nu goedgekeurd

Een ruime meerderheid in de gemeenteraad heeft donderdagavond de bouw van de kabelbaan voor de Floriade goedgekeurd.

Met een verklaring van geen bezwaar is de aanleg van de attractie alsnog goedgekeurd. Daar ging een lange en ingewikkelde discussie over procedures aan vooraf. Enkele partijen in de raad beweerden dat een bezwaar van een Almeerder ten onrechte buiten beschouwing werd gelaten.

Het college van Almere besloot de kabelbaan voorlopig te gedogen, hoewel er formeel geen vergunning voor was. Het besluit van donderdag legaliseert alsnog de aanleg die al bijna voltooid is.

Geschreven door