Bedrijvigheid in onroerend goed stijgt één-na-hardst in Flevoland

Het afgelopen jaar is het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner in de bedrijfstak ‘verhuur en handel van onroerend goed’ in de provincie Flevoland het één-na-hardst gestegen. Het aantal vestigingen per inwoner steeg in Flevoland in een jaar tijd met 2,1 procent, terwijl de gemiddelde toename in Nederland slechts 0,9 procent bedroeg.

Dit blijkt uit onderzoek van Parel Beheer waarin, op basis van afgelopen maand verschenen gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), lokale verschillen en trends in bedrijvigheid op de onroerendgoedmarkt in kaart zijn gebracht.

De bedrijfstak ‘verhuur en handel van onroerend goed’ bestaat uit bedrijven die zich bezighouden met bemiddeling in en beheer van onroerend goed, verhuur van onroerend goed en handel in eigen onroerend goed. Hieronder vallen bijvoorbeeld makelaars, vastgoedbeheerders en woningcorporaties. In de bedrijfstak is het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner in Flevoland in 2021 nog wel het drie-na-kleinste van Nederland. Met 142,4 vestigingen per 100.000 inwoners ligt het aantal vestigingen per inwoner in Flevoland 21,3 procent lager dan het Nederlandse gemiddelde van 181 vestigingen

In de provincies Noord-Holland, Zeeland en Utrecht is het aantal bedrijfsvestigingen per inwoner in de bedrijfstak in 2021 het hoogst. Daartegenover is het aantal bedrijfsvestigingen in de provincies Drenthe, Groningen en Limburg het laagst. 

De volledige resultaten van het onderzoek staan gepubliceerd op:

Geschreven door