Sanering asbesthoudende gevels en daken sporthal Bouwmeesterbuurt en Waterwijk

De komende maanden saneert de gemeente de sporthallen in de Bouwmeesterbuurt en Waterwijk. Bij deze gebouwen zit asbest in de gevels en dakbedekking. Gedurende de werkzaamheden blijven de sporthallen in gebruik.

Veilig voor gebruikers en omgeving

De renovatie van de gevels en daken wordt in opdracht van de gemeente Almere uitgevoerd. Hoofdaannemer is Olde Rikkert Bouw BV te Almere. Een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf voert de asbestsaneringswerkzaamheden uit. Door de beschermende maatregelen tijdens de sanering en bouw blijven de sporthallen gedurende de werkzaamheden open en zijn er geen gezondheidsrisico’s voor de omgeving.

Planning

Na de voorbereidende werkzaamheden haalt het saneringsbedrijf de asbesthoudende gevel- en dakbekleding en het daaronder aanwezige houten rachelwerk met isolatie weg. Vervolgens wordt de nieuwe gevelbekleding en dakbedekking aangebracht. De sporthal in Almere Buiten, aan de A. Boekenweg 1, staat al in de steigers en er wordt op maandag 14 juni gestart met de sloop en sanering. De planning is dat  de nieuwe gevel- en dakbekleding in oktober dit jaar op de sporthal zit. De werkzaamheden aan de sporthal in Almere Stad, aan de IJsselmeerweg 48, starten eind augustus en zijn in december 2021 gereed.

Geschreven door