Woontoren Havenhoofd kan gebouwd worden

Projectontwikkelaar HBA kan aan de Havenkom een omstreden woontoren bouwen. De gemeenteraad heeft daarmee dinsdagavond ingestemd.

Buren van de nieuwbouw zijn fel gekant tegen het plan. Een aantal bewoners van de aangrenzende flat verliest uitzicht op de havenmond en het Gooimeer. Zij hebben juridische procedures tegen de bouw aangekondigd. De gemeenteraad kon niet anders dan instemmen met de bouw. De grond is van HBA en het bestemmingsplan staat de woontoren toe. Met 24 stemmen vóór en 13 tegen werd het voorstel aangenomen.

Tegen de plek van ’t Veerhuys als bouwlocatie zijn met succes bezwaren ingediend. Dat leidde tot een alternatieve bouwplek die veertig meter verder ligt. De omwonenden verliezen ook in dat geval uitzicht en volharden in hun bezwaren. Zij vinden daarin de gemeenteraad achter zich, maar die heeft geen speelruimte meer.

Ook het college van B en W is tegen de komst van een woontoren op de voorgestelde locatie.

De gemeenteraad kwam dinsdagavond voor een extra vergadering bijeen om de mogelijkheid van onderhandelingen met HBA open te houden. Daarvoor was instemming met het bouwplan op de alternatieve locatie nodig. De gemeente is met de bouwer in gesprek over een alternatief voor de locatie, maar dat vereiste een goedkeuring van de raad.

Geschreven door