Ontwikkelingen Havenhoofd

Enige tijd geleden heeft de eigenaar van het voormalig Indisch Veerhuys en een projectontwikkelaar een vergunningaanvraag voor sloop en nieuwbouw gedaan bij de gemeente.  Deze aanvraag is getoetst en past in het bestaande bestemmingsplan. Daarom zal de gemeente de vergunning moeten afgeven voor dit plan voor hoogbouw op het Havenhoofd.

De gemeente begrijpt dat omwonenden en een aantal ondernemers rondom de haven opmerkingen plaatsen bij dit plan op deze plek. Er zijn ook zienswijzen tegen het bouwplan ingediend. Deze worden op dit moment door de gemeente behandeld.

Gezien de opmerkingen van bewoners en ondernemers is de gemeente in gesprek gegaan met de eigenaar. De inzet van de gemeente is om de havenkom meer open te houden en de overlast qua zicht en licht voor de bewoners aan de kop van Havenhoofd te beperken. Er is onderzocht of het mogelijk is het plan aan te passen. In de alternatieve plannen is het voorstel om het hele plan een stuk op te schuiven richting de vuurtoren en dan op de locatie van het Veerhuys tot maximaal 2 lagen hoog te bouwen.

De ontwikkelaar heeft aangegeven dat hij bereid is om hierover met de gemeente te praten. Bij de direct omwonenden wordt onderzocht waar de voorkeur naar uitgaat, het huidige bouwplan of de variant waarbij het opgeschoven zelfde bouwplan en laagbouw op de huidige locatie. Daarna moet de gemeente ook met de ontwikkelaar kijken of een alternatieve plan financieel haalbaar is. Momenteel is de vergunningaanvraag opgeschort en wordt er nog geen vergunning voor locatie van het Veerhuys afgegeven.

Geschreven door