Verdeeldheid en verwarring over nieuw afvalsysteem

De gemeenteraad is nog sterk verdeeld over de keus voor een nieuwe manier om afval in te leveren.

Zeker is dat het voorstel van wethouder Jan Hoek (GroenLinks) voor een nieuwe indeling van afvalscheiding door de Almeerse huishoudens op veel bezwaar stuit. Hoek stelt voor elk huishouden een extra kliko te geven. De duobak wordt verruild voor twee bakken: voor gft en restafval. Bakken voor papier en plastic blijven.

Verschillende raadsfracties maakten donderdag duidelijk voorkeur te hebben voor nascheiding van afval. Het huisvuil van plastic, metalen verpakkingen en drinkpakken wordt dan gecombineerd met restafval. Daarmee is in enkele delen van de stad een proef gedaan, waarover bewoners erg tevreden waren.

Een accountant die door de raad werd geraadpleegd kon niet aangeven welke optie financieel het gunstigst is. In de raad leeft veel bezwaar tegen nog een extra afvalbak die huishoudens in de laagbouw moeten gebruiken. In de hoogbouw komen ondergrondse afvalsystemen die gebruikt worden met een pasje.

Bij GroenLinks bestaat de vrees dat de nascheiding op korte termijn niet goedkoper wordt dan scheiding door huishoudens. Pas als er technische verbeteringen komen, kan nascheiding concurreren met scheiding aan de bron. De VVD verwacht dat de vergoeding voor dat nascheiding gaat stijgen.

De discussie en besluitvorming in de raad is opnieuw uitgesteld.

Geschreven door