Almere gaat in de toekomst over op nascheiden afval

Almere gaat in de toekomst over op een ander afvalinzamelsysteem: nascheiden. Dit wordt ook wel pmd+ genoemd. Inwoners mogen dan hun plastic, metaal en drankverpakkingen (pmd) bij het restafval gooien.

Na het ophalen wordt het afval vervolgens in een fabriek alsnog gescheiden. Andere soorten afval zoals gft, papier en glas moeten nog wel zelf gescheiden worden.

In Almere wordt op dit moment het restafval en pmd door bewoners zelf gescheiden. Dat gaat in de toekomst veranderen. Het scheiden van deze soorten afval gebeurt dan machinaal. Bewoners hoeven dit in de toekomst dus niet meer zelf te doen. Wanneer het nieuwe afvalsysteem precies in gaat, is nog niet bekend.

Wanneer we overstappen is nog niet bekend

Hoe beter het pmd en het restafval worden gescheiden, hoe meer afval kan worden hergebruikt. Almeerders scheiden pmd en restafval nu nog zelf, en dat doen ze goed. Beter dan machines op dit moment kunnen. Daarom is afgesproken dat we pas overstappen op nascheiden als machines het afval minimaal even goed kunnen scheiden als de Almeerders nu doen. Verder moet voor de overstap naar nascheiden een goed plan worden gemaakt, en we moeten op zoek naar afvalverwerkers die voor ons restafval en pmd kunnen gaan scheiden.

Duo-containers verdwijnen

De vuilnisauto’s die in de laagbouw de duo-containers ophalen, zijn oud en moeten hoognodig worden vervangen. We kunnen met de vervanging niet wachten tot de invoering van het nascheiden. Omdat duo-vuilniswagens niet meer leverbaar zijn, zal de duo-container stapsgewijs per wijk verdwijnen. Huishoudens in de laagbouw gooien gft en restafval dan in aparte containers. De verwachting is dat we op z’n vroegst eind 2022 met de vervanging kunnen beginnen.

Overgangsperiode laagbouw

Het vervangen van de duo-containers gaat waarschijnlijk sneller dan de invoering van het nascheiden. Dat betekent dat er een overgangsperiode ontstaat, waarbij de duo-container al is vervangen door twee containers, en het nascheiden nog niet is ingevoerd. Restafval en pmd mogen dan nog niet in één container. In deze tijdelijke situatie hebben huishoudens in de laagbouw één container voor restafval, één voor gft en één voor pmd. Huishoudens die ook nog een papiercontainer hebben, zouden dan tijdelijk vier containers aan huis hebben staan.

Papier wegbrengen

In de gemeenteraad is lang gesproken en gediscussieerd over de keuze voor een nieuw afvalinzamelsysteem. Daarbij werd duidelijk dat de gemeenteraad vier containers aan huis zeer onwenselijk vindt. Een aantal partijen deden het voorstel ‘Dwing mensen niet om hun papierbak op te geven’, maar een meerderheid van de raadsleden was tegen dit voorstel. Dit betekent dat als er in een laagbouwwijk een overgangsperiode ontstaat, de papiercontainer aan huis daar tijdelijk verdwijnt. Het papier moet dan tijdelijk worden weggebracht naar een centrale papiercontainer in de wijk.

Geschreven door