Waarom de wietteeltproef met ‘Weerwindwiet’ Almere niet vooruit helpt | Column Tjeerd Herrema

Groots was de aankondiging van de landelijke wietteeltproef in het regeerakkoord Rutte III in 2017, maar 4 jaar later is er van de jaarlijks te produceren 65.000 kg staatswiet nog geen pre-rolled joint met ‘Weerwindwiet’ in Almere te koop. De proef stapelt vertraging op vertraging, waardoor het ministerie zelfs geen startdatum meer durft af te geven. De grote 4 gemeenten met verweg de grootste markt zijn afgehaakt, normaal gesproken een rode vlag als waarschuwing maar niet voor de proef van 4 jaar die er hoe dan ook moet komen. Grote politieke vervolgstappen op ‘mogelijke legalisering’ van de teelt zijn dus op zijn vroegst pas ergens in 2027 te verwachten.

Terwijl Nederland op slakkentempo gaat,
gaat de ontwikkeling in de wereld razendsnel. In Europa heeft Spanje de gidsrol overgenomen met een veel praktischer insteek door wietteelt door particulieren op kleine schaal toe te staan die hun wiet voor eigen gebruik roken of gecontroleerd leveren aan zo’n 400 clubs.
In Canada produceren ze sinds 2018 legale wiet. In Amerika zijn er nu 11 staten waar legale wiet geteeld wordt. President Biden is tegen legalisering maar de Staten gaan erover. Zelfs drugsstaat Mexico is om en mogen particulieren op kleine schaal zelf telen en kleine boeren kunnen legaal cannabis telen als er maar belasting over betaald wordt, een binnenloper met een geschatte cannabismarkt in Mexico van 2,7 mld.

De proef met deze ellenlange routemap waar D66 zo aan hangt, doet legalisering eerder verder achter de horizon verdwijnen. Het blijft dan ook de vraag waarom Almere zo persé hieraan mee wil doen. Er waren genoeg gemeenten aangemeld. Andere deelnemende gemeenten langs de buurlanden die overlast van buitenlandse kopers ervaren verwachten minder inzet van de politie maar tegen de zin van de gemeenten zijn die door Den Haag voor deze proef toch uitgesloten. Drugstoerisme speelt nauwelijks in Almere. Dus vraagt het echt om extra politie inzet terwijl ook de Floriade volgend jaar extra inzet zal vragen van de politie.

Hier is er veel meer overlast in wijken op straat en in huis omdat Almere extreem weinig verkooppunten heeft. Dat betekent dat er ook weinig officieel verkocht en gebruikt kan worden waardoor een grote illegale markt in Almere is ontstaan. Uit de tabel blijkt hoe extreem Almere afwijkt van andere steden. De wietteeltproef verandert daar helemaal niets aan, er komen niet meer verkooppunten bij. Daarvoor kun je beter een extra balie in de vele AH’s openen, ook zonder bonuspunten. De wietteeltproef legt alle andere ontwikkeling op dit terrein stil dus ook meer verkooppunten. Voor de stad slecht maar een last minder voor Burgemeester Weerwind die zijn vingers niet opnieuw hoeft te branden nadat zijn enige poging tot nog toe om in Almere Buiten een extra coffeeshop te vestigen voor de finish in 2018 strandde. Een geval van bad timing zo vlak voor de verkiezingen.
Ook kost de proef Almere extra geld terwijl wijkbudgetten voor bewoners worden wegbezuinigd. De extra opbrengst aan belasting ziet Almere niet, die verdwijnt 4 jaar lang in de Staatskas.

Almere heeft als het om cannabis gaat vooral een tekort aan verkooppunten en daardoor ook te weinig kg officieel aanbod voor de eigen markt omdat dit gemaximeerd is per coffeeshop. Een grotere illegale teelt en handel in wijken is het gevolg daarvan. Met de grootste afzetmarkt op 25 km afstand zal het ook weinig doen met de zeer lucratieve teelt. Waarom niet veel strategischer op dit terrein een plek in het peloton en na 4 jaar kijken of er wat bruikbaars uitkomt en ondertussen meer verkooppunten realiseren. Recent pleiten burgemeesters in een Manifest voor snelle legalisering van softdrugs als belangrijk onderdeel in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Almere ontbrak vreemd genoeg.
Meedoen is niet in het belang van Almere, niet wat de stad Almere nu nodig heeft maar de proef dient ter meerdere glorie van het kroonjuweel van D66 dat maar niet wil schitteren en over 4 jaar net zo goed een vervalsing kan blijken te zijn. Weer vier jaar verloren. Almere verdient beter!

Tjeerd Herrema

Geschreven door