Groen wordt anders in Almere

Op verschillende plekken in Almere krijgt het groen een meer gevarieerd karakter. Er komen meer soorten planten en bomen. Daarnaast wordt het onderhoud op een nieuwe manier uitgevoerd.

De gemeenteraad vroeg eerder om meer afwisselende natuur en heeft daarvoor geld uitgetrokken. De variatie moet voor meer evenwicht in het ecosysteem zorgen.

Volgens het college wordt door meer variatie ook de biodiversiteit vergroot. In vier parken wordt al deze winter begonnen met een andere overgang van bos naar lage beplanting. Aan de Watersnipweg worden bloemen gezaaid in grasland.

Ook gaat de gemeente op een andere manier bomen snoeien en worden op enkele plaatsen in de stad kleine bossen aangeplant.

Geschreven door