Geen straf voor verdachte brandstichting Almere vanwege psychische stoornis

De rechtbank Midden-Nederland acht bewezen dat een 38-jarige Almeerder afgelopen voorjaar een brand stichtte, maar legt hem geen straf op. De man stichtte brand in zijn eigen woning, maar de rechtbank is van oordeel dat hij wegens volledige ontoerekeningsvatbaarheid niet gestraft kan worden.

Woningbrand

Op 10 april 2021 ontstaat er een smeulbrand in de woning van de man, op de benedenverdieping van een flatgebouw in Almere. De man verklaart dat hij aan het knutselen was en met plastic op een elektrische kookplaat een voorwerp maakte. Als gevolg hiervan ontstaat de smeulbrand, waarbij meerder giftige rookgassen vrijkomen. Omdat de ventilatiebuizen onklaar zijn gemaakt, verlaten deze gassen de ruimte via de open verbinding van de hal en komen deze terecht bij de bovenburen. 

Psychische stoornis

De rechtbank acht bewezen dat de man deze brand stichtte, maar gaat mee in de conclusies van de deskundigen dat dit de man niet toegerekend kan worden. Uit hun onderzoeken blijkt namelijk dat de man lijdt aan schizofrenie. Dit speelde ook op het moment dat hij de brand stichtte. Hij had onder andere last van wanen en had op dat moment geen controle over zijn handelen. De rechtbank is daarom van oordeel dat de man volledig ontoerekeningsvatbaar was en legt hem geen straf op. De rechtbank legt hem ook geen maatregel op, omdat er al een zorgmachtiging is afgegeven en hij behandeld wordt. Op dit moment krijgt de man de juiste medicatie en laat herstel zien. Hij verklaart door te willen gaan met het gebruik van deze medicatie en deskundige hulp te accepteren. De rechtbank heeft tijdens de zitting gezien dat de man aanzienlijk is opgeknapt en zich inspant om zijn leven op de rit te krijgen. 

Vrijspraak

De officier van justitie verdacht de man ook van het opzettelijk in gevaar brengen van anderen doordat de rook bij hen terecht kwam. De rechtbank spreekt de man hiervan vrij omdat het niet vaststaat dat de man met opzet anderen in gevaar zou hebben gebracht. Daarnaast is niets duidelijk geworden over de samenstelling van de rook en is dus ook niet bekend hoe schadelijk die was.

Geschreven door