‘Raad vroeg zelf om huizen voor urgente jongeren’

De gemeenteraad zelf heeft erop aangedrongen iets extra’s te doen voor jongeren die dringend eigen huisvesting nodig hebben. Aan de Boomgaardweg in Parkwijk is ruimte om die te realiseren.

Verschillende fracties in de raad delen de kritiek van omwonenden op de komst van een gebouw met ruim zeventig sociale huurwoningen. Dat is bedoeld voor starters en jongeren met een urgentie, zoals dak- en thuislozen. De buurt vreest verlies van groen en overlast zoals vervuiling.

Het was de raad die er eerder bij wethouder Froukje  de Jonge (CDA) op aandrong in het stedelijk woningbouwprogramma uitzonderingen te maken voor aandachtsgroepen zoals deze jongeren.

De Jonge nam het donderdagavond ferm op voor de speciale groep woningzoekenden. “Zij zijn degenen die vanavond niet inspreken. Zij zitten hier niet aan tafel. Zij hebben geen stem en geen gezicht.”

De wethouder vindt het lastig om aan de buurt te vragen “in te schikken.” Het zijn beslist geen probleemgevallen, zei De Jonge: “Hun probleem is dat ze geen huisvesting hebben.”

Ze wees er de gemeenteraad op dat het groen waarvoor de buurt opkomt, tijdelijk is, vanwege een maatschappelijke bestemming van die plek. De bouw van vijftien meter hoogte is al tien jaar het plan.

Geschreven door