Erepenning voor buurtbemiddelaar mevrouw Cohen de Lara-Allegro

Donderdag 3 februari reikte wethouder Froukje de Jonge de erepenning uit aan mevrouw Cohen de Lara-Allegro. Ze ontving de erepenning vanwege haar jarenlange werk als vrijwilliger, onder andere bij Buurtbemiddeling Almere.

De erepenning werd uitgereikt tijdens een online bijeenkomst over het thema woonoverlast. Wethouder de Jonge opende de bijeenkomst. Vervolgens stond de Jonge stil bij het 25-jarig bestaan van Buurtbemiddeling Almere. Buurtbemiddeling biedt begeleiding bij het oplossen van een (dreigend) conflict met de buren. De vrijwillige bemiddelaars zijn getraind en worden professioneel begeleid.

Actieve vrijwilliger

Mevrouw Cohen de Lara-Allegro is al sinds 2010 actief als buurtbemiddelaar. Ze bemiddelt bij burenruzies en begeleidt intervisiebijeenkomsten en meedenksessies. In het verleden was mevrouw ook vrijwilliger bij de Luisterlijn en bij de Zelfmoordpreventielijn. Daarnaast is ze sinds 2016 gastspreker op scholen om het persoonlijke verhaal van haar familie tijdens de Tweede Wereldoorlog te vertellen.

Samenwerken Zorgen dat iedereen zich zo thuis mogelijk voelt, dat is waar Almere voor gaat. Soms lopen buurtcontacten iets minder goed en lukt het niet om er samen uit te komen. Dan is het belangrijk dat partners in de stad goed samenwerken om de problemen snel op te lossen, samen met de betrokken inwoners. De woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en de gemeente werken hard aan het optimaliseren van deze samenwerking

Foto gemaakt door Jan Dekker (vlnr): locoburgemeester Froukje de Jonge, mevrouw Cohen de Lara-Allegro en meneer De Lara 

Geschreven door