Leren welke mensenrechten we hebben – juist nu

Op zaterdag 23 april komen vrijwilligers van United for Human Rights naar Almere om boekjes uit te delen over de mensenrechten. Ze doen dit in het kader van een bewustwordingscampagne om mensen bekend te maken met welke mensenrechten er zijn en welke raakvlakken er zijn met hun eigen leven.

Want hoewel iedereen misschien wel eens gehoord heeft over de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, weet vrijwel niemand precies de inhoud en essentie van dat document en dat er maar liefst 30 mensenrechten in staan.

Mensenrechten actueel

Juist nu – met een oorlog in Oekraïne die zo dichtbij komt – zijn de mensenrechten weer heel actueel. De oorlog maakt ons bewust van het feit dat vrede niet iets vanzelfsprekends is, en dat we daar continu aan moeten blijven werken. De 30 mensenrechten uit de Universele Verklaring vormen een leidraad hoe wij dat als persoon en in de samenleving zouden kunnen doen.

Mensenrechtenonderwijs

De Stichting gaat er van uit dat bekwaamheid om goeie beslissingen te nemen alleen helpt als mensen de juiste gegevens hebben om hun keuzes op te baseren. Mensenrechtenonderwijs geeft iedereen die juiste gegevens.
“Als je geleerd en nagedacht hebt over ethische vraagstukken met betrekking tot vluchtelingen zal je anders reageren met betrekking tot dit onderwerp in het dagelijks leven,” aldus Gerbrig Deinum, vrijwilliger van United for Human Rights. United for Human Rights is gesponsord door de Scientology Kerk, de beweging is over de hele wereld aanwezig. Het heeft het doel om mensenrechten onderwijs overal op de wereld onderwezen te krijgen.

Geschreven door