Veel fracties achter jongerenhuisvesting Muziekwijk

Er tekent zich in de gemeenteraad voldoende steun af voor de bouw van 200 woningen voor jongeren aan de Youri Egorovweg in Muziekwijk.

Een meerderheid van vooral progressieve partijen maakt duidelijk prioriteit te geven aan de bouw, boven behoud van groen. Zij willen met voorrang sociale huurwoningen realiseren die bestemd zijn voor dakloze jongeren en starters.

Donderdagavond maakte een lange rij insprekers uit Muziekwijk bezwaar tegen het verlies van groen voor het project. Zij hadden ook al een door honderden omwonenden ondertekende petitie ingediend.

Verrassend was de bijdrage van de moeder van een 23-jarig meisje dat begeleiding nodig heeft, maar nergens onderdak kan krijgen. Zij schetste hoe haar dochter hulp krijgt van een budgetcoach en bij het inrichten van haar dagen.

Het bouwplan is een aanvulling op het vorig jaar vastgestelde Stedelijk Woningbouwprogramma. Daarin waren de 200 woningen niet opgenomen, maar dat gebeurde alsnog op initiatief van de ChristenUnie. Het plan sluit aan op het streven van de gemeente om dakloosheid onder jongeren in Almere volledig uit te bannen.

Veel voorstanders van de bouw willen wel dat het verlies van groen in de omgeving van de twee gebouwen gecompenseerd wordt.

Politiek verzet was er van de PVV en FvD. Enkele kleine fracties en D66 konden donderdag nog niet aan het woord komen.

Geschreven door