De #Wooncrisis in Almere: week 35 in 2023

Liberale social engineering in Almere: nauwelijks aanbod van woningen voor wie minder dan € 50.000 verdient: 7 sociale huurwoningen, 4 ‘midden’-huurwoningen en 1 koopwoning. Voor wie meer verdient is er keus uit 53 huizen met huurprijzen van € 1.280 tot € 3.200 en 972 koopwoningen. 786 van die woningen wachten op een kopen die meer dan € 74.000 verdient.

Woningzoeker
Tienduizenden Almeerders zijn op zoek naar een woning. WoningNet registreert jaarlijks meer dan 20.000 kandidaten die zich melden voor een betaalbare huurwoning. Hoeveel kandidaten via Funda reageren op het beschikbare aanbod koopwoningen is niet bekend. Het wekelijkse aanbod van sociale huur en vrije sector huurwoningen van de sociale verhuurders en het aanbod van koopwoningen op Funda is wel bekend. Een aanbod dat voornamelijk huishoudens met twee keer modaal en meer bedient.

Sociale huur en dure huur
WoningNet biedt in week 35 van dit jaar zeven sociale huurwoningen met een prijs van € 693 tot € 765 aan. Goede Stede wil twee ‘midden’-huur woningen verhuren met een prijs van € 811. Voor deze voormalige sociale huurwoning moeten kandidaten minstens € 44.247 verdienen. Het inkomen van kandidaten mag niet hoger dan € 58.009 zijn.
Twee van de sociale huurwoningen worden via verloting verhuurd. De andere vijf betaalbare huurwoningen gaan naar kandidaten met de langste wachttijd (inschrijfduur). Twee van die woningen zijn voor senioren bestemd, een voor een student en twee voor een woningzoekende die aangewezen is op een aangepaste woning.

Funda
De website van Funda biedt zowel zicht op het aanbod van huurwoningen in de vrije sector als koopwoningen in Almere. In week 35 biedt Funda 53 huurwoningen met een prijs van € 1.280 tot  € 3.200. Funda biedt twee midden-huur huizen aan.
Daarnaast 972 koopwoningen, waarvan slechts een beperkt deel betaalbaar voor modale kopers met een inkomen tot € 40.000. Een aanbod dat het aanbod op WoningNet ruimschoots overtreft: honderdachtendertig keer groter en uiteraard duurder.  

Nauwelijks betaalbare koop
Het betaalbare koopsegment (tot € 225.000) voor wie minstens € 54.000 per jaar verdient is met 4 woningen kleiner dan vorige week. Daarvan zijn er drie onder bod en dus bijna verkocht.
Voor wie € 225.000 tot € 350.000 (vereist jaarinkomen € 54.000 tot 74.000) te besteden heeft is het aanbod deze week iets kleiner dan vorige week: nu 187 en in week 34: 197 woningen.
De koper met € 350.000 tot € 500.000 (vereist jaarinkomen € 74.000 tot € 100.000) op zak heeft ook deze week weer aanzienlijk meer te kiezen: 405 (was in week 34: 405) huizen. Dat is meer dan twee keer het aanbod voor wie minder te besteden heeft.
Met een budget van € 500.000 tot € 1.000.000 (vereist inkomen € 100.000 tot € 200.000) kan de koper deze week uit iets meer woningen dan een week geleden kiezen: 354 (was in week 34: 351). Dat is nog ruim meer keuze dan wie minder dan € 350.000 te besteden heeft.
Wie meer dan een € 1.000.000 aan een woning kan uitgeven heeft ook deze week beduidend meer keus dan de kandidaat huurder van een sociale huurwoning: 25 (was in week 34 ook 25). Daar staat tegenover dat het aantal woningzoekenden met deze middelen in Almere aanzienlijk lager is dan 20.000.

Almeerse trend: wonen al maar minder betaalbaar
Almere is ooit begonnen met voldoende ruimte voor inwoners met een bescheiden inkomen:  huurders van betaalbare sociale huurwoningen. De eerste sleutel is op 30 november 1976 plechtig uitgereikt aan de huurders van een woning op de Schoolwerf. Decennialang was meer dan de helft van de woningen in Almere een sociale – en dus betaalbare – woning.
Sinds het succes van de premiekoopwoningen en de aflossingsvrije hypotheek is dat niet meer het geval. Slechts een kwart van de Almeerse woningvoorraad is tegenwoordig nog sociale huurwoning. In 2023 is de trend in Almere: veel (te) duur aanbod in de koopsector voor wie jaarlijks € 74.000 of meer verdient en veel te weinig voor Almeerders die zich met een inkomen van € 50.000 of minder moeten zien te redden.

Woonvisie ‘Thuis in Almere’: liberale social engineering
Minister Hugo de Jonge wil dat de woningvoorraad van elke gemeente voor minstens 30 procent uit sociale huur bestaat. Volgens de woonvisie wil het gemeentebestuur de woningvoorraad zo goed mogelijk afstemmen op de woonwensen en mogelijkheden van de inwoners en toekomstige inwoners van Almere.
Wie wekelijks het betaalbare aanbod bekijkt en dat vergelijkt met het overwegend (veel te) dure aanbod kan de conclusie trekken dat Almere dankzij liberaal woonbeleid onmiskenbaar door de ondergrens van fatsoenlijke volkshuisvesting is gezakt. Als dat niet de liberale versie van social engineering is… 

John van der Pauw

Geschreven door