Start campagne Grensoverschrijdend gedrag in de sport

Onlangs heeft de gemeente vanuit het sportteam de online webinar Sociale Veiligheid bijgewoond. Dat werd door Centrum Veilig Sporten Nederland (CFS) georganiseerd. CFS valt onder het NOC/NSF.

Met deze Webinar start CFS haar campagne om aandacht te schenken aan grensoverschrijdend gedrag in haar breedste vorm en belichte naast het meer bekende fysieke ook de andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Ook biedt het handvatten voor besturen van verenigingen, gemeenten en alle andere functionarissen die beroepsmatig of op vrijwillige basis een relatie hebben met sporters.

Waarom interessant voor Almeerse verenigingen:

CFS geeft met deze campagne gehoor aan een brede maatschappelijke vraag over wat grensoverschrijdend gedrag eigenlijk is, reikt handvatten aan om bewustwording te creëren en biedt tools aan om in de toekomst te anticiperen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • High 5 stappenplan 
  • Veel gestelde vragen over de VOG  
  • Regeling gratis VOG
  • Opleiding tot vertrouwenscontactpersoon 

Ook in Almere is het herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag een gespreksonderwerp dat leeft onder de (sport)verenigingen. In onze Sportvisie spreken wij de ambitie uit dat sport voor elke Almeerder toegankelijk moet zijn. Om deel te kunnen nemen aan sport, moet je je natuurlijk wel veilig voelen.

De aankomende tijd besteden wij dan ook extra aandacht aan een veilige sportomgeving voor elke Almeerder. Schrijf je in op onze nieuwsbrief om de laatste ontwikkelingen te volgen.

Zelf contact opnemen met Centrum Veilig Sporten:

Voor Almeerse verenigingen die met grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging te maken hebben of hier proactief op willen anticiperen kunnen per mail contact opnemen met het Centrum Veilig Sporten telefoon nummer 0900 2025590 of lees meer op hun website.

Foto aangeleverd

Geschreven door