Zelfgemaakte explosieven gevonden bij integrale controle containers buitengebied Almere

Op woensdag 1 juni 2022 controleerde politie, Openbaar Ministerie, Douane, Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, Belastingdienst, RIEC Midden-Nederland en gemeente Almere ruim honderd containers welke zonder vergunning werden verhuurd in het buitengebied van Almere. Ze troffen daarbij in meerdere containers spullen aan die zijn te relateren aan (drugs-) criminaliteit.

Het ging hierbij ondermeer om inrichtingen van hennepkwekerijen en zwaar illegaal vuurwerk. Ook werden er zelfgemaakte explosieven gevonden, waarvoor de Explosieven Opruimingsdienst op locatie is geweest. Daarnaast heeft de Douane een onderzoek ingesteld na het aantreffen en inbeslagname van rode gasolie. Verder heeft de Belastingdienst een vervolgonderzoek ingesteld naar de gevonden zaken.

De controle was bedoeld om zicht te krijgen op het gebruik van de opslagboxen en zeecontainers op de locatie in het buitengebied. Er is onder meer gekeken naar het naleven van de regels op het gebied van ruimtelijke ordening, brandveiligheid, milieu en plaatselijke regelgeving. 

Om zicht te krijgen op wat zich afspeelt in het buitengebied van Almere wordt er regelmatig gecontroleerd bij (bedrijfs)panden. Verschillende partijen zoals Openbaar Ministerie, politie, Belastingdienst en gemeente trekken samen op om misstanden in deze gebieden tegen te gaan. 

Burgemeester Ank Bijleveld-Schouten: “Het belang van een integrale controle is groot. Door met elkaar samen te werken, kunnen we effectiever optreden tegen ondermijning. Op deze manier kunnen we zowel met strafrecht, bestuurlijke- en financiële maatregelen optreden.”

Als bewoner van Almere en als Burgernet deelnemer ziet u misschien soms zaken die u opvallend of vreemd vindt. Voor politie en gemeente kan dit waardevolle informatie zijn. U kunt denken aan de volgende signalen:

– Een specifieke chemische geur. Dit kan wijzen op de aanwezigheid van een drugslab;

– Er rijden onbekende, verdachte voertuigen op een erf;
– Laden en lossen gebeurt dicht tegen de schuren aan. Het is daardoor onduidelijk wat er naar binnen of naar buiten gaat;
– Grote delen van schuren en loodsen (ook de kieren) zijn dichtgeplakt; u kunt nergens naar binnen kijken;
– Er is voornamelijk activiteit in de nacht en avond. Herkent u één of meerdere van bovenstaande signalen of ziet u andere bijzonderheden? Meld dit dan bij de gemeente of bij de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-700. Meer informatie over (drugs)criminaliteit in het buitengebied op: Buitengebied (stopondermijningsamen.nl)

Geschreven door