Partij voor de Dieren claimt uitstel bouw Pampushout

De woningbouwplannen voor Pampushout gaan in de ijskast. Deze bestuursperiode wordt die potentiële bouwlocatie niet ontwikkeld.

Het opofferen van de groene zone was sinds jaren de bedoeling, maar stuitte recentelijk op bezwaren van omwonenden. De Partij van de Dieren maakte van het behoud een belangrijk verkiezingsthema. Nu die partij in het college komt, worden de oorspronkelijke plannen vooralsnog niet doorgevoerd.

Bij nieuwbouw van woningen wordt de bestemming groen zoveel mogelijk ontzien. Ook dat lijkt een trofee van de nieuwe partij in het college.

Het nieuwe college kiest bij woningbouw vooral voor versnelling. Om die reden wordt de ambtelijke slagkracht vergroot. De zeven partijen in de coalitie kiezen niet meer voor inbreiding van woningen in bestaande wijken, omdat daarmee veel tijd verloren gaat.

Geschreven door