Nieuwe ronde enquête van gemeente

De gemeente voert weer het grote, tweejaarlijkse bewonersonderzoek ´Almere in de peiling´ uit. Deze week worden bijna 20.000 willekeurige Almeerders vanaf 18 jaar uitgenodigd online of schriftelijk een vragenlijst in te vullen.

De gemeente wil graag weten hoe de bewoners denken over verschillende onderwerpen. Zo zijn er vragen over de tevredenheid met het groen en onderhoud van de buurt, de gemeentelijke dienstverlening, geluidshinder en wordt gepeild hoeveel Almeerders zich inzetten als vrijwilliger en/of mantelzorger.

Met de resultaten van dit onderzoek bekijkt de gemeente welke veranderingen in het beleid of de uitvoering nodig zijn in de ogen van de bewoners.

Voor de enquête is een willekeurige steekproef uit de bevolking getrokken. De medewerking van de Almeerders is van groot belang om een goed beeld te krijgen hoe de inwoners hun stad beleven. De enquête wordt in opdracht van de gemeente verwerkt door een extern onderzoeksbureau. De uitkomsten van het onderzoek worden in het begin van 2023 bekend gemaakt.

Geschreven door