Doe mee met Almere in de Peiling

De gemeente voert op dit moment het tweejaarlijkse inwonersonderzoek ‘Almere in de Peiling’ uit. Eerder deze maand zijn willekeurig 25.000 inwoners van 18 jaar en ouder uitgenodigd om online of schriftelijk een vragenlijst in te vullen.

De gemeente wil graag weten hoe inwoners denken over verschillende onderwerpen. Zo zijn er vragen over de tevredenheid van het groen en onderhoud van de buurt, de gemeentelijke dienstverlening, geluidshinder en wordt gepeild hoeveel burgers zich inzetten als vrijwilliger en/of mantelzorger. Met de resultaten van dit onderzoek bekijkt de gemeente welke veranderingen in het beleid of de uitvoering nodig zijn in de ogen van onze inwoners.

Willekeurige steekproef

Medio maart ontvingen 25.000 inwoners van 18 jaar en ouder een uitnodiging om mee te doen met het onderzoek. Niet iedereen heeft dezelfde vragen ontvangen. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen meedoen om een goed beeld te krijgen hoe Almeerders hun stad beleven. De uitkomsten van het onderzoek worden na de zomer bekendgemaakt.

Ook meedoen?

Heb je geen uitnodiging ontvangen, maar wil je wel meedoen aan het onderzoek? De vragenlijsten zijn online beschikbaar en voor iedere Almeerder in te vullen. Je kunt tot en met 20 april 2024 meedoen aan het inwonersonderzoek.

Daarnaast voert de gemeente ook regelmatig andere onderzoeken uit. Wil je meedoen aan deze onderzoeken? Dan kun je jezelf opgeven voor het Onderzoekspanel door een e-mail te sturen naar onderzoekspanel@almere.nl. Zet ‘aanmelding panel’ in het onderwerp van de e-mail.

Geschreven door