Sterkste toename dementie in Almere

Almere krijgt te maken met de relatief sterkste toename van het aantal inwoners met dementie. Binnen dertig jaar stijgt dat aantal 40-plussers van 1660 naar 5500.

Die berekening is gemaakt op basis van huidige bevolkingsopbouw en op grond van bevolkingsontwikkeling. Daarbij is geen rekening gehouden met mogelijke nieuwe methoden om de ziekte te bestrijden.

Behalve Almere moet in de regio Utrecht rekening worden gehouden met een sterke toename van dementie. In Drenthe wordt het veel minder een probleem. Dat blijkt uit onderzoek van het kenniscentrum voor de zorg, Vektis.

Door de vergrijzing van de bevolking neemt het aantal mensen met dementie sterk toe. Rond het jaar 2050 zijn in ons land bijna twee keer zoveel dementiepatiënten als nu, namelijk 447.000. Dat heeft grote gevolgen voor met name wijkverpleging en verpleeghuiszorg.

Geschreven door