Samen klaar voor toekomst geheugenzorg Almere

Zorggroep Almere, het Flevoziekenhuis en GGZ Centraal zijn samen Geheugencentrum Almere gestart. De komende jaren neemt de groep patiënten met geheugenproblemen of verdenking van dementie toe, ook in Almere. Geheugencentrum Almere wil voor dit toenemend aantal (oudere) patiënten de zorg verbeteren.  

De drie betrokken organisaties gaan daarom intensiever samenwerken en meer kennis delen. Met de komst van Geheugencentrum Almere kunnen inwoners van Almere dichtbij huis terecht voor onderzoek en begeleiding.

Binnen het Geheugencentrum werken verschillende zorgverleners samen om mensen met geheugenproblemen en/of een vermoeden van dementie goed te kunnen helpen. Huisartsen kunnen deze patiënten verwijzen naar het Geheugencentrum als zij niet zelf volledig de diagnose kunnen stellen of als er meer onderzoek nodig is. Patiënten weten eerder waar ze aan toe zijn, omdat eerst goed wordt onderzocht welke arts het beste past bij de situatie van de patiënt. De komst van het Geheugencentrum zorgt ervoor dat huisartsen één duidelijk verwijspunt hebben bij geheugenproblematiek. Het doel van deze samenwerking is een snellere, betere, meer efficiënte en effectievere zorg voor de patiënt, dichtbij huis en in de eigen leefomgeving.

Hoe werkt het Geheugencentrum Almere?

De huisarts verwijst patiënten met geheugenproblemen of verdenking van dementie naar het Geheugencentrum. De specialist ouderengeneeskunde en de psycholoog van Zorggroep Almere bekijken waar en bij wie de patiënt het beste gezien kan worden. Zij verwijzen de patiënt vervolgens door naar de internist ouderengeneeskunde of de neuroloog van het Flevoziekenhuis, de psychiater van GGz Centraal of de patiënt blijft in behandeling bij de specialist ouderengeneeskunde van Zorggroep Almere. Na het overleg waarbij alle zorgverleners aanwezig zijn en waarbij ook vaak de casemanager dementie betrokken wordt, houdt de hoofdbehandelaar het uitslaggesprek met de patiënt. In dit gesprek wordt ook besproken welke begeleiding of eventuele behandeling mogelijk is. Iedere zorgverlener werkt in principe vanuit de eigen locatie.

Lisanne Balemans, internist-ouderengeneeskundige bij het Flevoziekenhuis: “Ik ben heel blij dat we van start zijn gegaan met Geheugencentrum Almere. Als internist ouderengeneeskunde werk ik nu veel nauwer samen met de specialist ouderengeneeskunde, neuroloog en psychiater en we leren van elkaar. Zo kunnen we patiënten met geheugenproblemen of een vermoeden van dementie nog betere zorg geven, dichtbij huis.”

Geheugencentrum onderdeel van Almere Durft! De juiste zorg op de juiste plek

Het opzetten van Geheugencentrum Almere is één van de samenwerkingsprojecten rondom ouderenzorg uit de transmurale agenda Almere Durft! De juiste zorg op de juiste plek.

Kijk voor meer informatie over Geheugencentrum Almere op: www.geheugencentrumalmere.nl.

Over Almere Durft!

Onder het motto ‘Almere Durft! De juiste zorg op de juiste plek’ zijn het Flevoziekenhuis en Zorggroep Almere nóg intensiever gaan samenwerken. In gezamenlijk overleg is een samenwerkingsagenda opgesteld. De aandacht ligt daarbij vooral op de huisartsen- en medisch specialistische zorg, maar ook de wijkverpleging, intramurale ouderenzorg en fysiotherapie zijn steeds vaker bij Almere Durft-projecten betrokken. Alle Almeerse huisartsen vanuit de regio-organisatie zijn inmiddels betrokken bij deze samenwerkingsagenda.

Met ‘Almere Durft!’ draait alles om de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgverlener. Dat kan op verschillende manieren: door het voorkomen van (duurdere) zorg, door zorg te verplaatsen dichterbij mensen thuis of door zorg te vervangen door andere vormen van zorg, zoals e-health. Het betekent dat de zorg zoveel mogelijk thuis bij de patiënt of bij de huisarts wordt georganiseerd en alleen in het ziekenhuis als dat noodzakelijk is.

Geschreven door