Woningbouw regio groeit. Nieuwbouw Almere gelijk, transformatie stijgt.

Het aantal woningen nam volgens recente cijfers van het CBS en Nul20 in de regio in het eerste halfjaar toe met netto 6.717 woningen. Dit is grofweg nieuwbouw plus transformatie min sloop. In de metropoolregio Amsterdam werken 30 gemeenten samen waaronder Almere.

In de eerste helft dit jaar zijn ongeveer evenveel nieuwbouwwoningen in Almere opgeleverd, 767 tegenover 773 vorig jaar. Almere nam als 2e stad daarmee zo’n 11% van de totale nieuwbouwproductie in de regio voor haar rekening. De doelstelling in het coalitIeakkoord van 2500 nieuwe woningen + 250 tijdelijke woningen per jaar zal op basis van deze halfjaarcijfers waarschijnlijk opnieuw niet gehaald worden. Amsterdam bouwde traditiegetrouw 50% van het totaal, ook nagenoeg evenveel nieuwbouw als vorig jaar, 3.365 woningen tegenover 3.421 in 2021. In Lelystad daalde de nieuwbouw de eerste 6 maanden van 471 naar 397 woningen, inclusief transformatie. Almere transformeert dit jaar aanmerkelijk meer woningen, 182 tot nog toe tegenover slechts 35 heel 2021. In Amsterdam daarentegen kelderde de transformatie van woningen van 2208 naar 967 dit eerste halfjaar.
Een daling of stijging in Amsterdam bepaalt met 50% sterk het totale woningbouwcijfer in onze regio, de ontwikkeling in Almere nu nog in mindere mate. Dat aandeel moet de komende jaren stijgen. Van de geplande 230.000 nieuwbouwwoningen in de regio tot 2040 wil Almere circa 55.000 bouwen (14%).

Terwijl de cijfers in de regio over het eerste half jaar een stijgende lijn laten zien, komen donkere wolken aandrijven die weleens het omkeerpunt voor de woningmarkt kunnen betekenen. Het aantal verleende bouwvergunningen daalt zowel landelijk als regionaal, de bouwkosten stijgen flink, de hypotheekrente stijgt verder, stiktofregels beperken en provincies waarschuwen inmiddels voor storm met dalende woningbouwcijfers tot gevolg. Het komende half jaar zal blijken of code rood overwaait of dat de storm in volle omvang losbarst. Maar het druppelt al wel.
https://nul20.nl/groei-woningvoorraad-MRA

Geschreven door