Zorg om schuur uit Almeerse prehistorie

Een oude landbouwschuur uit de vroege beginjaren van Almere heeft een onzekere toekomst. Erfgoedorganisatie Heemschut waarschuwt de gemeente voor dreigend verval.

Het gebouw aan de Von Draisweg in Buiten werd ver voor het begin van Almere gebouwd. Het werd gebruikt voor de ontginning van de Almeerse bodem. Er werden landbouwmachines ondergebracht die nodig waren voor het zaaien en oogsten van gewassen waarmee de bodem rijp gemaakt werd voor bebouwing.

Volgens Heemschut markeert het een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van de stad. De schuur wordt al jaren gebruikt door vrijwilligers die landbouwmachines behouden. Voor hun onderkomen zijn ruim twintig jaar geleden al plannen gemaakt, maar de gemeente heeft daarvoor volgens Heemschut geen aandacht.

Heemschut: “De schuur is voor Almere en ook voor
Flevoland uniek. Zowel de schuur als zijn landschappelijke inpassing is gaaf en goeddeels onveranderd. Voor Heemschut staat vast dat de schuur en zijn landschappelijke context bewaard moeten blijven en een publieksbestemming moeten houden.”

De plannen om gebouw De Trekvogel te slopen zijn volgens Heemschut een gevaarlijk signaal voor de landbouwschuur omdat Almere toch al niet rijk is aan erfgoed.

Geschreven door