Jongeren onder druk: toekomstzorgen en prestatiemaatschappij beïnvloeden mentale gezondheid

Het kiezen van de juiste opleiding, een hoge werkdruk en steeds meer financiële onafhankelijkheid. Jongeren ervaren veel stress en hebben meer last van mentale problemen dan een paar jaar geleden (HBSC, 2022).

Jongerenorganisatie TeamAlert heeft vandaag een tweejaarlijkse trendanalyse gelanceerd waarin de belevingswereld van jongeren in kaart is gebracht. Want hoe zorgen jongeren eigenlijk dat ze mentaal en lichamelijk gezond blijven en wat vinden zij uiteindelijk belangrijker?

Jongeren mentaal kwetsbaarder dan lichamelijk

In de trendanalyse is onder andere onderzocht in hoeverre jongeren zichzelf gezond ervaren op mentaal en lichamelijk gebied. Jongeren beoordelen hun mentale gezondheid gemiddeld met een 5.9. Vooral door school, studie of werk ervaren jongeren veel stress (69%) en voelen ze zich mentaal minder goed. Jongeren lijken steeds meer prestatiedruk te ervaren. Ook is uit de trendanalyse naar voren gekomen dat de helft van de jongeren vaak het gevoel heeft te moeten presteren. Deze prestatiedruk uit zich voornamelijk in vermoeidheid, irritatie, boosheid en concentratieproblemen. Naast stress en prestatiedruk hebben zorgen over de toekomst invloed op de mentale gezondheid van ruim de meerderheid van de jongeren.

In vergelijking tot de mentale gezondheid, geven jongeren hun lichamelijke gezondheid een hogere beoordeling, namelijk een 6.8. Genoeg beweging, gezonde voeding en voldoende slaap zijn redenen voor jongeren om zich lichamelijk goed te voelen. Opvallend is dat jongeren gemiddeld meer tijd besteden aan hun lichamelijke gezondheid terwijl ze hun mentale gezondheid belangrijker vinden.

Doen school, werk en de overheid wel genoeg?

Een overheidscampagne over alcohol, een vertrouwenspersoon op school of flexibele werktijden. Het zijn verschillende manieren die ingezet worden om zowel de mentale als lichamelijke gezondheid van jongvolwassenen te verbeteren. Het onderzoek heeft aangetoond dat de meeste jongeren vinden dat hun school, werk en de overheid onvoldoende aandacht besteden aan mentale gezondheid. Dit in tegenstelling tot de lichamelijke gezondheid waar, volgens bijna de helft van de jongeren, wel voldoende aandacht voor is. Zo vindt de helft van de jongeren dat ze voldoende sportlessen op school krijgen (51%) en dat er gezond eten wordt aangeboden (40%).

Trendanalyse ‘Jongeren van nu’

De resultaten uit dit onderzoek zijn onderdeel van de tweejaarlijkse trendanalyse ‘Jongeren van nu’ die jongerenorganisatie TeamAlert vandaag heeft gelanceerd. Om het risicogedrag van jongeren bij de bron aan te pakken, doet TeamAlert grootschalig onderzoek naar jongeren en hun risicogedrag. De trendanalyse brengt in kaart wat er speelt in de levens van jongeren. Hiervoor heeft TeamAlert 6.200 jongeren gesproken over acht verschillende onderwerpen. Want wat doen jongeren eigenlijk het liefst in hun vrije tijd? Helpt social media tegen het gevoel van eenzaamheid? Zijn jongeren bereid bij te dragen aan een beter klimaat? Allemaal vragen waar de trendanalyse antwoord op geeft.

Geschreven door