Raad van State kraakt voorstel om de huurtoeslag te versimpelen.

Blijft nieuwbouw voor huurders met huurtoeslag wel betaalbaar?

Minister Hugo de Jonge wil de huurtoeslag vereenvoudigen. Na die versimpeling zou de doelgroep kleiner worden, zou het vangnet van de woonkostentoeslag in rook opgaan en zou het huren van een nieuwbouw of gerenoveerde woning onbetaalbaar worden voor mensen met een smalle beurs. De Afdeling advisering van de Raad van State adviseert de minister om de voorgestelde versimpeling niet in te voeren.

Na de vereenvoudiging van de huurtoeslag zou de feitelijke huurprijs niet langer van belang zijn voor de aanspraak op huurtoeslag. De minister wilde na de versimpeling slechts drie normhuren hanteren: € 442, € 520 of € 597 per maand. Het soort huishouden zou bepalen welke normhuur van toepassing zou zijn. Het nog niet bekende inkomen van het lopende kalenderjaar zou relevant blijven voor de huurtoeslag.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een vernietigend advies gegeven over het voorstel van de minister. De Raad van State adviseert om dat voorstel niet in te voeren. Daar heeft de Raad van State drie stevige argumenten voor. Op basis van een doorrekening van het Nibud wijst de Raad van State op de gevolgen van het voorstel op de betaalbaarheid. Volgens de Raad van State gaat twee derde van de kwetsbare doelgroep er financieel op achteruit door de versimpeling.

Van een vereenvoudiging is volgens de Raad van State nauwelijks sprake omdat de versimpeling  nauwelijks zal zorgen voor minder terugvorderingen. De uitvoering zou na de versimpeling moelijker worden omdat de Belastingdienst Toeslagen vijf jaar lang twee systemen zou moeten toepassen. Al met al reden voor de Raad van State om de minister te adviseren om de voorgestelde versimpeling niet in te voeren.

Dit artikel is opgesteld door John van der Pauw

https://www.raadvanstate.nl/adviezen/@133225/w04-22-0190/

Geschreven door