Almere bouwt 425 flexwoningen

In Almere komen zo’n 425 flexwoningen. Daarmee moet een deel van het tekort aan sociale huurwoningen opgelost worden.

De meeste van de tijdelijke woningen worden volgend jaar opgeleverd. In de regio Amsterdam, waartoe Almere gerekend wordt, komen 5000 flexwoningen. Het rijk draagt daaraan 14 miljoen euro bij.

Vrijdag heeft minister De Jonge voor Volkshuisvesting een overeenkomst getekend met de Metropoolregio.

De flexwoningen zijn bedoeld om de tekorten aan sociale huurwoningen op korte termijn terug te dringen. Nog dit jaar wordt gestart met de bouw van de eerste. Gedeputeerde van Flevoland, Jan de Reus, vindt deze oplossing een prima middel om snel huizen te bouwen, zodat mensen eerder een woning hebben.

In Flevoland krijgt ook Lelystad volgens de afspraken circa 200 flexwoningen. (archieffoto)

Geschreven door