Almere moet ruim 40 miljoen euro bezuinigen

Burgemeester en wethouders in Almere willen de komende jaren 41,5 miljoen euro bezuinigen. Dat blijkt uit de programmabegroting voor volgend jaar, die het stadsbestuur donderdagavond aan de gemeenteraad heeft overhandigd.

Almere moet fors bezuinigen omdat er tot en met 2024 een tekort is van 85,5 miljoen euro. Om dat op te kunnen vangen, wil het college naast bezuinigingen, ook 23,8 miljoen euro uit het grondbedrijf gebruiken. Dat geld had de gemeente eerder verdiend door bouwgrond te verkopen voor woningen. Daarnaast willen burgemeester en wethouders 14,8 miljoen euro uit de gemeentelijke spaarpot halen. Verder komt het stadsbestuur niet met nieuwe plannen om te voorkomen dat er nog meer kosten worden gemaakt.

Waar komen de enorme tekorten vandaan?
Het gat in de begroting is ontstaan omdat de jeugdhulp en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) veel meer geld kosten dan verwacht. De gemeente geeft al jaren miljoenen meer uit dan de bedoeling is. Daarnaast heeft de gemeente de kosten van een nieuw afvalsysteem in de begroting verwerkt; in totaal 7 miljoen euro. Een bedrag van 5 miljoen euro gaat naar de bouw van een nieuwe school in Almere Haven. Ook wordt 9 miljoen euro uitgegeven om het archief op orde te krijgen en het aannemen van extra personeel om de privacy te bewaken.

Waar wordt op bezuinigd?
Het stadsbestuur heeft plannen gemaakt om de extra kosten van de jeugdhulp en Wmo onder controle te krijgen. Samen met andere gemeenten vragen ze extra geld van het Rijk maar zolang dat nog niet binnen is, moet de gemeente het probleem eerst zelf oplossen. Zo wil het college betere afspraken maken met zorgaanbieders en dure vormen van jeugdhulp zo veel mogelijk schrappen.

Omdat de bezuinigingen op jeugdhulp en de Wmo op de korte termijn niet veel opleveren, moest er fors geschrapt worden op andere terreinen. Zo wordt 8 miljoen euro bezuinigd op het beheer en onderhoud van de stad. Dat betekent dat wegen en fietspaden niet vervangen worden. Indien nodig vinden er reparaties plaats. Het groot onderhoud in de wijken Marken en Hoven in Almere Haven wordt uitgesteld.

‘Effecten van corona vallen mee’
Door de coronacrisis heeft de gemeente minder inkomsten zoals toeristenbelasting en parkeeropbrengsten. Daarnaast heeft de gemeente te maken met extra uitgaven voor bijvoorbeeld schuldhulpverlening. Desondanks vallen de corona-effecten wel mee. Dat komt omdat Almere een compensatie van 11,3 miljoen euro heeft gekregen van de Rijksoverheid. De gemeente maakt zich wel zorgen over de komende jaren. Dat komt omdat veel banen verloren dreigen te gaan. Volgens het stadsbestuur heeft corona ook gevolgen voor de Floriade 2022. Het risico bestaat dat er minder bezoekers komen en minder sponsoren. Het college heeft daarvoor een bedrag van 12 miljoen euro opzij gezet. Dat laatste bedrag is nog niet door het Rijk gecompenseerd.

Lokale Heffingen niet omhoog
Om de enorme tekorten op te kunnen vangen, heeft wethouder van financiën Julius Lindenbergh eerder gezegd dat hij alle inkomsten en uitgaven van de gemeente onder de loep zou nemen. De verhoging van de lokale lasten sloot hij toen niet uit. Uit de begroting blijkt nu dat de OZB, afvalstoffenheffing en het riool slechts met 9 euro per jaar omhoog gaan. Deze verhoging is gebaseerd op de inflatie.

De komende weken wordt de begroting door de gemeenteraad besproken.

Bron Omroep Flevoland

Geschreven door