Zes miljoen euro en méér voor bestrijding lerarentekort

De scholen in Almere mogen de komende vier jaar ruim 6 miljoen euro verdelen om het lerarentekort aan te pakken. Het geld is bestemd voor de maatregelen uit het Noodplan Lerarentekort Almere. “De financiële injectie uit Den Haag geeft het Almeerse onderwijs lucht”, zegt Herbert Griffioen namens de gezamenlijke schoolbesturen.

Minister Arie Slob heeft in totaal 116 miljoen euro beloofd aan de zogenoemde G5, de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere. Daarvan is dus 6 miljoen euro voor Almere. Want het lerarentekort in Almere is, in vergelijking met de andere steden in onze provincie, behoorlijk groot.

Noodplan
Volgens een gezamenlijke verklaring van de Regiegroep Lerarentekort en de gemeente Almere is er een tekort van ongeveer 13% in het regulier onderwijs, met een piek van 20% in het speciaal onderwijs. Volgens het Noodplan Lerarentekort Almere zet dit de kwaliteit van onderwijs enorm onder druk. Het noodplan werd eind mei ingediend bij minister Slob. Het plan kwam tot stand door de samenwerking tussen de schoolbesturen ASG, SKO en Stichting Prisma Almere, het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs en de gemeente Almere.

Geld voor maatregelen
Het geld wordt in ieder geval ingezet om vier maatregelen uit te werken:
– Het opzetten van een begeleidingsprogramma voor startende leerkrachten
– Het bieden van extra ondersteuning aan kinderen die meer begeleiding nodig hebben. Daardoor kunnen de leerkrachten ontlast worden.
– Het verder opleiden van onderwijsassistenten en ander ondersteunend personeel via de hbo-opleiding Pedagogisch Educatief Professional
– Het inzetten van specialistische maatschappelijke partners voor het geven van niet-cognitieve vakken.

Extra subsidie
Voor een vijfde maatregel uit het noodplan, het begeleiden van zij-instromers, hebben de besturen een aparte subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om ook aan de rest van het noodplan te werken. Zo krijgen leerkrachten via een pilot op dit moment al voorrang bij het toewijzen van huurwoningen.

“De ruim 6 miljoen euro maakt het mogelijk om meer gemotiveerd personeel aan te trekken, dat de mouwen wil opstropen om in onze mooie stad het verschil te maken voor kinderen.”— Herbert Griffioen, bestuursvoorzitter van ASG

“De ruim 6 miljoen euro maakt het mogelijk om meer gemotiveerd personeel aan te trekken, dat de mouwen wil opstropen om in onze mooie stad het verschil te maken voor kinderen”, zegt Herbert Griffioen die bestuursvoorzitter van ASG is en woordvoerder van het Almeerse onderwijs in het overleg met de minister. “Ook kunnen we door met het anders organiseren van ons onderwijs. Zo werken we samen aan kwalitatief goed onderwijs voor onze leerlingen. Daar hebben zij recht op.”

Bevoegde leraren
Naast het geld dat aan de G5 gegeven wordt, werken het ministerie van OCW, gemeenten, scholen en lerarenopleidingen hard door aan de aanpak van de tekorten. De inzet is en blijft een bevoegde leraar voor elke groep. Minister Arie Slob heeft hierover afspraken gemaakt met de schoolbesturen en wethouders van de G5. De tekorten in die steden lopen op en er is een toename van het aantal leraren dat vanuit deze steden les gaat geven op scholen in andere gemeenten.

“Ondanks de krappe arbeidsmarkt moeten we ervoor zorgen dat alle kinderen goed onderwijs blijven krijgen.”— Minister Arie Slob

“We geven steden nu de ruimte voor oplossingen als de nood te hoog is. Ondertussen ga ik door met de structurele aanpak van het lerarentekort, bijvoorbeeld door de werkdruk van leraren te verlagen en de instroom van zij-instromers te versterken. Ondanks de krappe arbeidsmarkt moeten we ervoor zorgen dat alle kinderen goed onderwijs blijven krijgen,” zegt minister Arie Slob over het basis- en voortgezet onderwijs.

Alternatieve leraren
Volgens het ministerie hebben de G5 in hun noodplannen ook gevraagd om ruimte voor een alternatieve dag- en weekindeling. Bij uitzondering kunnen scholen in de G5 andere professionals, zoals muziek- en tekenleraren, voor de klas zetten, als dit vanwege het lerarentekort niet anders kan.

Hierbij gelden de voorwaarden dat het maximaal om 22 uur per maand (een dag in de week) mag gaan en andere professionals geen kernvak zoals taal of rekenen mogen geven. Ook moet de medezeggenschapsraad hier mee instemmen. Hiervoor krijgen alleen de schoolbesturen uit de G5 de ruimte, die zich committeren aan afspraken over de noodplannen. Het doel is: voorkomen dat kinderen naar huis worden gestuurd en zorgen dat ze vijf dagen per week naar school kunnen.

11 miljoen voor lerarenopleidingen
De landelijke aanpak van het lerarentekort staat ondertussen niet stil. De lerarenopleidingen spelen een cruciale rol in deze aanpak, hiervoor komt structureel 11 miljoen euro per jaar beschikbaar. Hiermee kunnen lerarenopleidingen beter aansluiten op de wensen van zij-instromers. Lerarenopleidingen zetten in op het bieden van meer flexibiliteit en maatwerk, door onder meer beter rekening te houden met eerder verworven competenties van zij-instromers.

5 miljoen voor zij-instromers
Daarbij gaan de lerarenopleidingen intensiever samenwerken met scholen, om zij-instromers beter te begeleiden, de opleidingen aantrekkelijker te maken en om uitval te voorkomen. Ook wordt de subsidieregeling voor zij-instromers dit jaar verhoogd met 5 miljoen euro, waardoor 250 extra zij-instromers gebruik kunnen maken van subsidie.

Verder is er dit jaar 2,8 miljoen extra voor de regionale aanpak van de tekorten. Dit komt bovenop onder meer de structurele 700 miljoen euro die het kabinet investeert in hogere salarissen en lagere werkdruk.

Bron Omroep Flevoland

Geschreven door