College moet in gesprek over trainingscentrum

De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven te spreken met initiatiefnemers voor een trainingscentrum in de leegstaande gevangenis. Er zou een grote behoefte aan de voorziening zijn.

Een meerderheid in de raad vindt dat het trainingscentrum voor militairen en politiemensen in Buiten serieus onderzocht moet worden. Het college staat op het standpunt dat de gemeente daarover niets te zeggen heeft. Het complex is eigendom van het Rijk.

Er lopen al wel gesprekken over de vestiging van asielzoekers die weinig kans maken op een verblijfsstatus, de zogenoemde veiligelanders.

De raad vindt nu dat het college het plan voor een trainingscentrum bij het Rijksvastgoedbedrijf onder de aandacht moet brengen. Het zou een alternatief zijn voor de asielopvang. De rechtse partijen in de raad vinden het trainingscentrum waardevol voor onder meer de werkgelegenheid in Almere.

GroenLinks voert aan dat het trainingscentrum alleen tot doel heeft te voorkomen dat in Almere vluchtelingen worden gehuisvest.

Geschreven door