Rijk wilde aanvankelijk honderden asielzoekers in gevangenis

Het college kiest ervoor om met het Rijk te gaan onderhandelen over de komst van kansarme asielzoekers in de voormalige gevangenis. Daar moet dan wel een behoorlijke tegenprestatie tegenover staan. Dat onderhandelen zin heeft blijkt wel uit het feit dat het Rijk er aanvankelijk honderden asielzoekers wilde huisvesten. Dat was voor de gemeente onbespreekbaar.

Door Marcel Beijer Almere DEZE WEEK

Dat bleek donderdagavond tijdens de Politieke Markt waar wethouder Froukje de Jonge de raadsleden toestemming vroeg om te gaan mogen onderhandelen met het Rijk. Zoals bekend wil het ministerie van Justitie en Veiligheid (J en V) met een pilotproject de leegstaande gevangenis gebruiken om ‘veiligelanders’ op te vangen: asielzoekers die weinig kans maken op een langer verblijf in Nederland. In het verleden zorgde deze groep elders in het land regelmatig voor overlast.

Klik voor het hele artikel

Geschreven door