Initiatief voor onderlinge ouderenhulp

Drie sociaal betrokken Almeerders hebben een plan ontwikkeld om een deel van de problemen door vergrijzing op te vangen. In navolging van Cuijk willen ze in Almere Voorzorgcirkels in het leven roepen.

Ze stellen voor groepen van tien tot maximaal vijftien oudere inwoners te vormen die elkaar zorg aanbieden. Ouderen die niet ver van elkaar wonen vormen een cirkel waarbij de zestigplussers ouderen ondersteunen. Daarbij worden ze gesteund door een professionele begeleider.

De achterliggende gedachte is dat Almere snel een groot aantal ouderen kent, terwijl er onvoldoende zorg beschikbaar is. De initiatiefnemers noemen een tekort aan thuiszorg en aan mantelzorgers evenals onvoldoende verpleeghuisbedden.

In de Voorzorgcirkels spreken de deelnemers af elkaar op vrijwillige basis zo nodig passende zorg te geven. Vitale ouderen beloven anderen de helpende hand te bieden. Bestaande zorgorganisaties worden bij de plannen en de uitvoering betrokken.

De plannenmakers stellen voor eerst een cirkel op te zetten in één woongebouw, bij een zorgcentrum en zelfs in een hele wijk. Ze hebben hun ideeën aan de gemeenteraad van Almere gepresenteerd.

Geschreven door