Koningin bezoekt initiatieven voor ouderen

Opnieuw komt koningin Máxima naar Almere. Op 16 mei bezoekt ze verschillende initiatieven voor ouderen in Almere. Eerder werd al bekend dat ze op 8 mei in de stad is. Dan bezoekt ze het Oranjehuis, een opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld.

De projecten die de koningin op 16 mei bezoekt willen bewerkstelligen dat ouderen zo lang mogelijk en in goede gezondheid zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarnaast dragen de projecten ertoe bij de druk op de zorg te verlichten.

Ze ontmoet in buurtcentrum Kolkzicht bezoekers van Huiskamer Marhaba. Dat is een interculturele huiskamer voor vrouwen vanaf 55 jaar. De deelnemers vertellen over ouder worden in Almere, hun behoefte aan sociaal contact en hoe dit initiatief daarin voorziet.

Vervolgens spreekt Koningin Máxima met de coördinator en gebruikers van de Buurthopper (foto), een laagdrempelige vervoersvoorziening voor ouderen in de buurt. In het Huis van de Waterwijk, een voormalig schoolgebouw dat activiteiten en voorzieningen biedt voor de buurt, gaat ze daarna in gesprek met de initiatiefnemers van Voorzorgcirkels en met ambassadeurs van Goud in Almere.

Voorzorgcirkels zijn groepen buurtbewoners die voor elkaar klaarstaan om hand- en spandiensten te verrichten en ook een sociaal vangnet bieden. Goud in Almere is een netwerk waarin gemeente, senioren, bewonersinitiatieven, organisaties en woningcorporaties samenwerken aan een stad waarin mensen goed oud kunnen worden. Met Máxima bespreken vertegenwoordigers van beide initiatieven de ontwikkelingen rond ouder worden in de stad, de uitdagingen die de vergrijzing met zich meebrengt en de successen van de verschillende projecten in Almere.

Geschreven door