Lerarentekort blijft zeker nog tien jaar

Het tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs blijft in Almere zeker de komende tien jaar groeien. Maatregelen kunnen hooguit een dempend effect hebben, maar lossen de schaarste niet op.

Ook de kwaliteit van het onderwijs staat onder druk en die wordt er de komende tijd niet beter op. Er blijft ook nog jarenlang een geringe uitstroom van pas opgeleide Pabo-studenten in Almere.

Onderwijsspecialisten en raadsleden noemden de problemen donderdagavond tijdens de politieke markt een “veelkoppig monster”.

Almere kampt momenteel met een lerarentekort dat gemiddeld groter is dan elders in het land. Bovendien zijn er grote verschillen in problematiek per wijk. In stadsdelen als Hout is het tekort minder groot dan in Poort. Scholen in wijken met hoger opgeleide ouders en minder financiële problemen hebben veel minder last van de personeelstekorten.

Factoren die ook een rol spelen zijn de groei van de stad, een relatief groot aantal kinderen en de complexe problematiek waarmee veel leerlingen te maken hebben. Omdat Almere een minder hoog opgeleide bevolking kent, is de eigen ‘vijver’ waaruit leerkrachten gevist kunnen worden ondiep.

De gemeenteraad liet zich donderdagavond informeren over de problemen en de mogelijke oplossingen. Binnenkort presenteert wethouder Roelie Bosch maatregelen in aanvulling op een noodplan uit 2020.

Geschreven door