Nieuwe broedplaats voor innovatie van start

In een leegstaand paviljoen van de voormalige Floriade is een broedplaats geopend voor innovatie op het gebied van bouw, voedsel, energie, mobiliteit en digitale inclusie.

De zogenoemde Green Innovation Hub, (ook gebouw Landdrost, Hospitaaldreef 29), is een samenwerking van de gemeente, de provincie en telecombedrijf VodafoneZiggo.

Almere wil de komende vijftien jaar grote aantallen nieuwe woningen bouwen. Daarnaast wil de gemeente in 2030 klimaatneutraal zijn. Hiervoor is integrale, duurzame en inclusieve gebiedsontwikkeling belangrijk.

De Green Innovation Hub is een broedplaats voor ontmoeting, samenwerking en innovatie. Partijen ontwikkelen digitale oplossingen voor een gezonde stadsomgeving, lokale voedselzekerheid, mobiliteit, circulair bouwen, energiedistributie en sociale verbondenheid tussen stadsbewoners. Gezamenlijke innovaties worden getest en opgeschaald op speciale ‘greenfield’ locaties.

Wethouder Maaike Veeningen: “Met deze samenwerking willen we de innovatiekracht van Almere vergroten. Digitalisering en technologie zijn daarbij onmisbaar, net als de kennis en kwaliteiten van inwoners van onze regio. Met de Green Innovation Hub in het hart van de stad laten we zien hoe belangrijk duurzame en inclusieve gebiedsontwikkeling voor ons is.”

Laura van Gestel, directeur duurzaamheid van VodafoneZiggo: “Als telecombedrijf willen we onze impact op het milieu hebben gehalveerd in 2025. Tegelijk willen we twee miljoen mensen vooruithelpen in de samenleving. Hoe gaan we in de toekomst wonen en werken? Welke rol kunnen we daarin spelen? Belangrijke vragen die grote thema’s raken als zorg en mobiliteit, maar ook klimaatverandering en sociale ongelijkheid. Met de Green Innovation Hub willen we samen oplossingen ontwikkelen voor de vragen van morgen.”

Geschreven door