De #Wooncrisis in Almere: week 13 in 2023

Veel Almeerders zijn op zoek naar een woning. Jaarlijks reageren meer dan 18.000 woningzoekenden op de betaalbare huurwoningen die verhuurders via WoningNet aanbieden.

Hoeveel potentiële kopers via Funda reageren op het beschikbare aanbod koopwoningen is niet bekend. Wat wel bekend is? Het aanbod van sociale huur en vrije sector huurwoningen van de sociale verhuurders en van alle koopwoningen.

Sociaal en duur

WoningNet biedt in week 13 van dit jaar elf huurwoningen aan. Negen woningen zijn betaalbaar of goedkoop. Goede Stede adverteert deze keer twee huurwoningen in de vrije sector. Kandidaten met een inkomen van minstens € 44.247 en maximaal € 58.009 kunnen reageren op een woning met een huur van € 810,92. Voor de woning van € 1.272,87 moet de kandidaat minstens  € 69.192 verdienen.

Wachten en loten

Over de 9 sociale huurwoningen valt te melden dat verloting dit zal keer zorgen voor nul nieuwe huurders. De nieuwe bewoners van de andere 7 huurwoningen moeten veelal het langst hebben gewacht. Van deze 7 zijn er drie voor senioren bestemd, drie voor een student, een voor een jongere, een voor een kandidaat met een Wmo-indicatie. De resterende woning is alweer voor andere woningzoekenden.

Funda

Op Funda vindt de koopwoningzoeker alweer een groter en vooral duurder aanbod: 942 woningen. Dat was in week 12 nog 945 woningen.
Het betaalbare koopsegment (tot € 225.000) voor wie minstens € 54.000 per jaar verdient is net zo mager als een week geleden: 5 huizen. De vier garageboxen en de kavel zonder huis zijn in dat aantal niet meegenomen.
Wie € 225.000 tot € 350.000 (vereist jaarinkomen € 74.000) te besteden heeft kan kiezen uit een groter aanbod van 261 woningen. In week 12 was dat 260 woningen.
De koper met € 350.000 tot € 500.000 (vereist jaarinkomen € 100.000) op zak heeft nog steeds meer keuze: 383 (was in week 12: 388) huizen. Dat is ongeveer anderhalf keer het aanbod voor wie minder te besteden heeft.
Met een budget van € 500.000 tot € 1.000.000 (vereist inkomen € 200.000) kan de koper deze week uit iets meer woningen dan vorige week kiezen: 315 (was in week 12: 310). Altijd nog meer keuze dan wie minder dan € 350.000 op zak heeft.
Wie meer dan een € 1.000.000 te besteden heeft, kan uit bijna drie keer zoveel woningen kiezen als de kandidaat huurder van een sociale huurwoning: 27 (was in week 12: 26).

Almeerse trend: meer duur en minder betaalbaar

Almere is ooit begonnen met voldoende ruimte voor huurders. De eerste sleutel is op 30 november 1976 plechtig uitgereikt aan de huurders van een woning op de Schoolwerf. Jarenlang was meer dan de helft van de woningen in Almere een sociale – en dus betaalbare – huurwoning. Sinds het succes van de premiekoopwoningen en de aflossingsvrije hypotheek is dat niet meer het geval. Slechts een kwart van de Almeerse woningvoorraad is tegenwoordig nog sociale huurwoning. Ook in week 13 blijft de trend in Almere het zelfde: veel duur aanbod in de koopsector en weinig betaalbaar aanbod bij de huurwoningen.

Woonvisie ‘Thuis in Almere’
Volgens de woonvisie wil het gemeentebestuur de woningvoorraad zo goed mogelijk afstemmen op de woonwensen en mogelijkheden van de inwoners en toekomstige inwoners van Almere. Minister Hugo de Jonge wil dat de woningvoorraad van elke gemeente voor minstens 30 procent uit sociale huur bestaat. Het is maar de vraag of het aanbod echt past bij de vraag van Almeerders. Almere is in de loop van de tijd duidelijk door de ondergrens van de minister gezakt.

John van der Pauw

Geschreven door