12 april introductiebijeenkomst cursus “Sterk met Pijn”

DE cursus voor mensen met chronische pijn. Deze wordt begeleid door speciaal hiervoor getrainde ervaringsdeskundigen.

Heb je chronische pijn?  Pijn die al langer duurt dan 3 maanden. Dit kan invloed  hebben op jouw leven en dat van je omgeving.  Chronische pijn zorgt voor veel verandering in je leven. Veranderingen waar je niet om gevraagd hebt. Maar waar je op de een of de andere manier mee moet leren omgaan.

Thuis, op het werk, familie of vrienden, begrijpen vaak niet wat chronische pijn met jou doet. Het dagelijkse leven is inmiddels behoorlijk ontregeld.

Met deze cursus willen we mensen ondersteunen bij het zoeken naar de juiste manier HOE dit te doen. Dit kan voor iedereen verschillend zijn. Sleutelwoorden daarbij zijn kijken naar de eigen mogelijkheden: en Zelf én Samen doen.

Van de deelnemers wordt een actieve houding gevraagd. Er wordt  tevens voldoende gelegenheid geboden om ervaringen met elkaar te delen. De cursus is laagdrempelig. Er zijn wel kosten aan verbonden. (check dit bij de zorgverzekeraar, deze vergoed vaak) Het helpt mensen op weg naar het beter omgaan met chronische pijn.  Een nieuwe, eigen stap naar zelfredzaamheid.

Deze cursus is opgezet vanuit het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één Stem, een netwerk van 14 verschillende patiëntenorganisaties die te maken hebben met chronische pijn. Meer info hierover vindt men www.pijnpatientennaar1stem.nl

De cursus kent 10 bijeenkomsten van 2 uur.

1 introductie bijeenkomst,  8 cursusdagen en 1 terugkomdag (na 3 maanden)

Aan bod komen o.a.:

De meest voorkomende klachten

Oorzaak en herkenning

Balans tussen draaglast en draagkracht

Communicatie met de omgeving, de huisarts, specialist en uzelf

Kijken naar de eigen mogelijkheden

Gebruik van de Tool Positieve Gezondheid

Hoe ga ik hierna verder

Interesse?

 Meld je dan aan voor de vrijblijvende introductie bijeenkomst in Almere over de cursus “Sterk met Pijn”. 

Mevrouw Carla van Soest,  verpleegkundig specialist van de chronische pijn komt vertellen vanuit haar invalshoek.

De introductie bijeenkomst vindt plaats op woensdag 12 april 2023.

Tijd: 19:30 – 21:00 uur

Geschreven door