Wat zou jij doen als je je leven niet zeker bent? | Column Claire Slingerland

Als je in Nederland woont, is het soms makkelijk om te vergeten dat op veel plekken in de wereld mensen dagelijks hun leven op het spel zetten om te kunnen zeggen wat zij vinden. Of om simpelweg te kunnen zijn wie zij zijn. Mensen die niet voldoen aan de heteronorm of die kritiek hebben op het heersende regime, worden in sommige landen met de nek aangekeken, vervolgd en zelfs vermoord.

Alles achterlaten
Stel je eens voor dat jij in zo’n land woont en je leven niet zeker is. Zou je dan afwachten tot je opgepakt wordt of zou je vluchten naar een beter heenkomen? Ik zou het laatste zou doen. En dat is precies wat veel mensen uit onveilige regio’s ook doen. Ze laten alles achter wat ze hebben opgebouwd, inclusief hun huis, hun familie en vrienden, en hun baan. Om met helemaal niets weer opnieuw te beginnen.

Geluk dat je hier geboren bent
In Nederland hebben wij het geluk dat we hier geboren zijn. Het enige dat we daarvoor hebben moeten doen, is ter wereld komen. Dat is niet onze verdienste, dat is simpelweg geluk. We mogen ons gelukkig prijzen dat we hier mogen wonen, want Nederland is een veilig land. Laten we ons daar bewust van zijn en compassievol zijn naar mensen die hier een veilig heenkomen zoeken.

Veiligelanders
Natuurlijk, er zit ook kaf onder het koren. Er zijn zogenaamde ‘veiligelanders’ die misbruik willen maken van ons systeem. Maar laten we niet vergeten dat dit een kleine minderheid is. De meeste vluchtelingen hebben echt hun land moeten ontvluchten en hebben onze hulp nodig. Laten we hen niet in de steek laten en ons best doen om hen een veilige plek te bieden waar zij kunnen zijn wie zij zijn en kunnen zeggen wat zij vinden. Want uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: veiligheid, vrijheid en geluk.

Claire Slingerland is filmmaker, gastdocent en columnist bij Omroep Almere

Geschreven door