Heroverweeg onze nationale feestdagen in een diverse samenleving.

In een tijd waarin diversiteit en inclusie centrale thema’s zijn geworden, is het tijd om onze nationale feestdagen te heroverwegen.

Keti Koti

De roep om van Keti Koti een jaarlijkse nationale feestdag te maken wordt steeds sterker. Keti Koti symboliseert de vrijheid van de tot slaaf gemaakte mensen en de overwinning op een donker verleden van onrechtvaardigheid en onderdrukking. Door van Keti Koti een nationale feestdag te maken, erkennen we niet alleen de pijn en het leed dat deze mensen hebben doorstaan, maar ook hun veerkracht en doorzettingsvermogen. Het is een dag waarop we kunnen reflecteren op onze geschiedenis, leren van het verleden en samenwerken aan een inclusieve toekomst.

5 mei jaarlijkse feestdag

Naast het belang van Keti Koti als nationale feestdag, is het ook van belang om 5 mei weer tot een jaarlijkse feestdag te maken. Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Het is een dag waarop we stilstaan bij de waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten. In een tijd waarin populistische bewegingen en autoritaire regimes wereldwijd terrein winnen, is het van cruciaal belang om deze waarden te benadrukken en te vieren. Door 5 mei weer tot een jaarlijkse feestdag te maken, herinneren we onszelf eraan dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat we er actief aan moeten werken. Het jaarlijkse Nationaal Vrijheidsonderzoek van het Comité 4 en 5 mei laat ook zien dat het overgrote deel van de Nederlanders hier ook behoefte aan hebben. Het idee om Bevrijdingsdag om te dopen tot ‘Dag van de Vrijheid’ spreekt 84% van de mensen aan.

Herzie de huidige feestdagen

Laten we ook eens kritisch kijken naar het feestdagenstelsel zoals het nu is. Ons huidige systeem geeft veel ruimte aan christelijke feestdagen, terwijl de betekenis ervan voor veel mensen vaak niet vanzelfsprekend is, en het aantal gelovigen ieder jaar afneemt. Neem bijvoorbeeld Pinksteren, een feestdag die de uitstorting van de Heilige Geest viert. Hoewel het voor gelovigen een belangrijk moment is, is het voor veel mensen slechts een vrije dag zonder duidelijke betekenis. Ik bedoel niet dat we alle christelijke dagen dienen af te schaffen. Maar twee pinksterdagen is misschien iets te veel van goede. Maar het is wel de hoogste tijd om te heroverwegen waarom we zoveel christelijke feestdagen hebben en of deze nog steeds representatief zijn voor onze diverse samenleving. Dat geeft ons ruimte om te kijken naar nieuwe feestdagen welke beter passen bij de huidige samenleving.

Vervang Koningsdag

Laten we eens kritisch kijken naar Koningsdag en de relevantie ervan in een moderne democratie, gezien het feit dat de monarchie niet op democratische wijze wordt gekozen. Het idee van een nationale functie louter gebaseerd op iemands geboorte is echt niet meer passend in deze tijd. Hoewel er in de politiek maar beperkte aandacht is voor de afschaffing van de monarchie, ben ik ervan overtuigd dat deze op de lange termijn niet meer levensvatbaar zal zijn. Laten we daarom beginnen met het vervangen van Koningsdag door een feestdag die beter aansluit bij de huidige tijd. We kunnen een dag gezamenlijk vieren, vergelijkbaar met Koningsdag, maar met een bredere viering van onze democratische waarden, waarbij participatie, gelijkheid en inclusie centraal staan.

Inclusieve samenleving

Het herzien van ons feestdagenstelsel en het toevoegen van Keti Koti als nationale feestdag, het herstellen van 5 mei als jaarlijkse viering en het kritisch bekijken van de relevantie van christelijke feestdagen, evenals de afschaffing van Koningsdag, zijn stappen in de richting van een inclusievere en meer democratischere samenleving. Door het erkennen en vieren van de diversiteit van onze samenleving, kunnen we een gevoel van verbondenheid creëren en bouwen aan een toekomst waarin iedereen zich vertegenwoordigd en gevierd voelt.

Claire Slingerland is filmmaker over diversiteit en inclusie thema’s en columnist voor Omroep Almere

Geschreven door