SP ongeduldig over braakliggend terrein Wisselweg

Sinds de sloop van gebouw De Beurs aan de Wisselweg in Stad is op dat terrein nog niet gebouwd. De SP wil weten hoe lang die situatie nog gaat duren.

Raadslid Hans Everhard (foto) constateert dat op het braakliggende terrein een groot ‘buitenbad’ is ontstaan. Hij vindt het zorgelijk dat de bouw van de hoognodige sociale huurwoningen vertraagd wordt.

Everhard stoort zich er ook aan dat door de vertraging fietsers die gebruik willen maken van de fietstunnel onder de Spoordreef langdurig ver omgeleid worden. De tunnel is onbereikbaar geworden sinds de sloop. Het raadslid vraagt het college of de projectontwikkelaar gemaand kan worden de fietsverbinding snel te herstellen.

Hij vraagt het college ook wanneer de bouw wordt hervat. En, als dat nog niet het geval is, of de bouwers in beweging gebracht kunnen worden. Hij wil ook weten of een einddatum gesteld kan worden aan de vergunning voor het project.

Geschreven door