Almeers woonbeleid: nauwelijks betaalbare woningen en een overvloed aan dure huizen

“Een stad voor alle Almeerders” was de belofte die wethouder Julius Lindenberg in 2020 aan de gemeenteraad voorstelde. Drie en een half jaar verder blijkt dat een loze belofte. In de eerste week van 2024 kan de woningzoekende kiezen uit 15 sociale huurwoningen, 64 heel dure huurwoningen en 936 koopwoningen. Een aanbod dat niet voor alle Almeerders toegankelijk is. Wel voor wie meer dan € 74.000 verdient of meer dan € 350.000 kan lenen of op zak heeft.

Woningzoeker
Tienduizenden Almeerders zijn op zoek naar een woning. WoningNet registreert jaarlijks meer dan 20.000 actieve kandidaten voor een betaalbare sociale huurwoning. Hoeveel kandidaten via Funda reageren op het beschikbare aanbod koopwoningen is niet bekend.
Het wekelijkse aanbod van sociale huur en vrije sector huurwoningen van de sociale verhuurders en het aanbod van koop- en huurwoningen op Funda is wel bekend. Een aanbod dat voornamelijk huishoudens met twee keer modaal en meer bedient.

Sociale huur en dure huur
WoningNet biedt in de eerste week van 2024 niet meer dan 15 sociale huurwoningen aan voor wie maximaal € 52.671 verdient. Dat aanbod is als vanouds mager omdat nieuwbouw ontbreekt. Geen midden huurwoning bij WoningNet en ook niet bij Funda.
Een sociale huurwoning krijgt via verloting een nieuwe bewoner. De andere veertien sociale huurwoningen gaan naar kandidaten met de langste wachttijd (inschrijfduur). Drie krijgen een jongere als huurder, een is bestemd voor een student en drie voor senioren. De overige zeven gaan naar andere woningzoekenden.

Funda
De website van Funda biedt zicht op het aanbod van huurwoningen in de vrije sector en op dat van koopwoningen in Almere. IN de eerste week van 2024 vindt de woningzoeker op Funda 67 vrije sector huurwoningen. Die zijn allemaal duurder dan € 1.000. Van de drie woningen met een prijs tot € 1.250 meldt Funda dat twee bijna verhuurd zijn. De andere vierenzestig huurwoningen kosten meer dan € 1.250 en maximaal € 3.000 per maand.
Daarnaast 936 koopwoningen, waarvan slechts één betaalbaar voor kopers met een modaal inkomen tot € 40.000. Het aanbod op Funda is 66 keer groter dan dat van WoningNet.  

Koop alleen voor inkomens boven € 50.000
Het betaalbare koopsegment (tot € 225.000) voor wie minstens € 54.000 per jaar verdient is met 1 woning net zo schaars als in week 51.
Voor wie € 225.000 tot € 350.000 (vereist jaarinkomen € 54.000 tot 74.000) te besteden heeft is het aanbod begin 2024 iets kleiner dan eind 2024: 148 in plaats van 153 woningen.
De koper met € 350.000 tot € 500.000 (vereist jaarinkomen € 74.000 tot € 100.000) op zak heeft begin 2024 net zoveel keus als eind 2023: 455. Dat is meer dan twee keer het aanbod voor wie minder te besteden heeft.
Met een budget van € 500.000 tot € 1.000.000 (vereist inkomen € 100.000 tot € 200.000) heeft die koper begin 2024 iets meer keus dan eind 2023: 305 in plaats van 300.
Wie meer dan een € 1.000.000 aan een woning kan uitgeven heeft begin 2024 ook iets meer te kiezen dan eind 2024: 27 en niet 26. Daarmee heeft deze woningzoeker bijna twee keer zoveel keus als de kandidaat huurder van een sociale huurwoning.  
Het aantal woningzoekenden in Almere dat € 1.000.000 of meer te besteden heeft is overigens aanzienlijk lager dan 20.000. Daardoor is de slaagkans van woningzoekenden met een modaal inkomen oneindig veel kleiner.

Almeerse trend: wonen al maar minder betaalbaar
Almere is in 1976 begonnen met voldoende ruimte voor inwoners met een bescheiden inkomen:  huurders van betaalbare sociale huurwoningen. Decennialang was meer dan de helft van de woningen in Almere een sociale – en dus betaalbare – woning.
Na het succes van de premiekoopwoningen en de aflossingsvrije hypotheek is dat veranderd. Slechts een kwart van de Almeerse woningvoorraad is tegenwoordig nog sociale huurwoning. In 2023 is de trend in Almere: veel (te) duur aanbod voor wie jaarlijks € 74.000 of meer verdient en veel te weinig voor Almeerders die zich met een inkomen van € 50.000 of minder moeten zien te redden.

In ambities kun je niet wonen
Minister Hugo de Jonge wil dat de woningvoorraad van elke gemeente voor minstens 30 procent uit sociale huur bestaat. Volgens de woonvisie wil het gemeentebestuur de woningvoorraad zo goed mogelijk afstemmen op de woonwensen en mogelijkheden van de inwoners en toekomstige inwoners van Almere. ‘Een stad voor alle Almeerders’ is de titel van paragraaf 2.2 van de woonvisie ‘Thuis in Almere, evenwichtig bouwen aan de toekomst’.

Woonvisie ‘Thuis in Almere’: liberale social engineering
Net als het woningaanbod in heel 2023 maakt ook het aanbod in begin 2024 duidelijk dat het huidige woonbeleid niet heeft gezorgd voor een evenwicht woonbeleid. Door het liberale woonbeleid van de VVD-wethouder is het woningaanbod in Almere volledig uit het lood geslagen. Dat aanbod bestaat voornamelijk uit te dure koop- en huurwoningen. Van betaalbaar aanbod is in feite geen sprake. Door dat (veel te) dure aanbod is Almere onmiskenbaar door de ondergrens van fatsoenlijke volkshuisvesting is gezakt. Met dank aan de liberale versie van social engineering: veel te dure woningen bouwen en slechts mondjesmaat betaalbare echt sociale huur.  

John van der Pauw

Geschreven door