Plannen voor meer tijdelijke woningen kansloos

Voorstellen uit de gemeenteraad om meer tijdelijke woningen te bouwen dan de 600 waarvoor een plan is gemaakt, stuiten op bezwaren van het college. Wethouder Lindenbergh vindt drie locaties voor elk 200 tijdelijke woningen voldoende.

Hij stelt dat een groter aantal ten koste gaat van de bouw van permanente huizen. Een voorstel van de PvdA om tweeduizend tijdelijke woningen te bouwen wijst hij af. Voor andere bouwlocaties dan hij voorstelt voert hij verschillende bezwaren aan.

Op slechts drie locaties kunnen op korte termijn woningen komen die maximaal 15 jaar bewoond worden. Het gaat om het Fanny Blankers-Koen sportpark, Nobelhorst en De Binderij in Literatuurwijk. Die laatste plek ontmoet bezwaar uit bijna de hele gemeenteraad omdat woningen de bedrijven daar zouden hinderen in hun activiteiten.

Voor die bouwplek is Oosterwold als alternatief genoemd. Zowel de wethouders als de raad kan zich daarin vinden.

De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over de locaties en een lijst van 17 wijzigingen en moties komt nog op de agenda.

Geschreven door