Café in Stedenwijk vaker in de fout met muziek

Café Het Wapen van Almere in Stedenwijk Midden geeft ondanks waarschuwingen nog steeds veel geluidoverlast door feesten met harde muziek. Burgemeester Van der Loo erkent dat de eisen die aan de alcoholvergunning zijn gesteld, soms zijn overtreden.

De gesprekken die de gemeente met de eigenaar voerde hebben niets uitgehaald, bevestigde hij. En inspecties hebben verschillende overtredingen aan het licht gebracht. De burgemeester zei dat donderdag op vragen van Hassan Buyatui van Denk.

Het raadslid stelt dat na zijn herhaalde aandacht voor de kwestie niets verbeterd is. De burgemeester wilde tijdens de Politieke Markt niet in het openbaar ingaan op het standpunt van Denk dat de alcoholvergunning van de zaak moet worden ingetrokken. “Dan begeef ik me op glad ijs. We moeten dat in zo’n situatie stap voor stap bekijken. Pas de laatste stap is het intrekken van een vergunning. Het sportcafé is een aanwinst voor ons allen, mits het zich aan de regels houdt,” aldus de burgemeester.

Bewoners van de Boulevardflats en de Nijmegenweg hebben herhaaldelijk bij politie en gemeente melding gemaakt van hinder.

Geschreven door