Café in Stedenwijk tart regels live-muziek

Omwonenden van café Het Wapen van Almere in Stedenwijk ervaren veel geluidoverlast van feesten met harde muziek. De muziekvergunning die de zaak heeft, zou verschillende keren zijn overschreden.

Dat stelt raadslid Hassan Buyatui van Denk, die naar aanleiding van klachten in de buurt onderzoek heeft ingesteld. Bewoners van de Boulevardflats en de Nijmegenweg hebben herhaaldelijk bij politie en gemeente melding gemaakt van de hinder. Dat heeft geen maatregelen tot gevolg gehad.

Het café zou de toestemming voor live-muziek verschillende keren hebben overtreden. De leiding van het café zegt geen melding van optredens te hebben gedaan, zoals vereist is. Ook wordt erkend dat de luide muziek niet altijd om middernacht stopt.

Volgens Denk heeft het café de regels “willens en wetens” overtreden. Handhavers van de gemeente hebben onlangs twee keer opgetreden tegen het lawaai, maar de buurt klaagde daarna toch over harde muziek.

Denk wil onderzoek van de gemeente en zo nodig sancties. Raadslid Buyatui vindt dat het café in een woonomgeving ongewenst is en vraagt het college direct de drank- en horecavergunning in te trekken.

Geschreven door