Een Goed Gesprek met wethouder Roelie Bosch | Video

In een reeks interviews met (nieuwe) bestuurders en politici probeert presentator Sven van der Burg de mens achter de wethouder te laten zien.

Wat zijn de drijfveren en ambities? Welke waarden zijn belangrijk voor de bestuurder? Waarom de keuze gemaakt voor de politiek? In deze vierde aflevering een gesprek met wethouder Roelie Bosch (Christen Unie) over haar jeugd in Enschede, je eigen pad volgen en waarom het nodig is om de samenleving te laten ontspannen. 

Geschreven door