De #Wooncrisis in Almere: week 32 in 2023

Liberale social engeneering in Almere: nauwelijks aanbod van sociale huurwoningen (13), geen ‘midden’huur, vrije sector van € 1.360 en meer en 1.016 koophuizen waarvan 815 voor woningzoekenden met een inkomen van € 74.000 en meer.

Duizenden Almeerders zijn op zoek naar een woning. WoningNet registreert jaarlijks meer dan 20.000 kandidaten voor een betaalbare huurwoning. Hoeveel kandidaten via Funda reageren op het beschikbare aanbod koopwoningen is niet bekend. Het wekelijkse aanbod van sociale huur en vrije sector huurwoningen van de sociale verhuurders en het aanbod van koopwoningen op Funda is wel bekend. Een aanbod dat voornamelijk huishoudens met twee keer modaal en meer bedient.

Sociale huur en dure huur
WoningNet biedt in week 32 van dit jaar dertien sociale huurwoningen met een prijs van € 410 tot € 808 aan. De duurste sociale huurwoningen zijn niet voor huurders met een minimaal inkomen.
Zes betaalbare huurwoningen gaan naar kandidaten met de langste wachttijd (inschrijfduur). Twee van die woningen zijn voor senioren bestemd, twee voor jongeren en één voor een student. Op de zesde woning kunnen anderen reageren.
Deze week zijn zeven betaalbare huurwoningen voor de gelukkige ingelote kandidaat. Een van die kandidaten dient jongere te zijn.
Deze week geen aanbod in de vrije huursector (‘midden’huur) op WoningNet. Op Funda alleen huurwoningen met een prijs van € 1.280 tot € 2.750. Wie minstens € 58.060 tot € 124.740 verdient kan daar op reageren.

Funda

Op Funda vindt de koopwoningzoeker in week 32 een aanbod dat ruim achtenzeventig keer groter en uiteraard duurder is dan het sociale segment: 1.016 huizen. In week 31 waren dat – na aftrek van garages – 1.059.
Het betaalbare koopsegment (tot € 225.000) voor wie minstens € 54.000 per jaar verdient is met 6 woningen kleiner dan vorige week. Daarvan zijn er vier onder bod en dus bijna verkocht.
Voor wie € 225.000 tot € 350.000 (vereist jaarinkomen € 54.000 tot 74.000) te besteden heeft is het aanbod deze week iets kleiner dan vorige week: nu 199 en in week 31: 216 woningen.
De koper met € 350.000 tot € 500.000 (vereist jaarinkomen € 74.000 tot € 100.000) op zak heeft ook deze week weer aanzienlijk meer te kiezen: 422 (was in week 31: 440) huizen. Dat is meer dan twee keer het aanbod voor wie minder te besteden heeft.
Met een budget van € 500.000 tot € 1.000.000 (vereist inkomen € 100.000 tot € 200.000) kan de koper deze week uit iets minder woningen dan een week geleden kiezen: 368 (was in week 31: 381). Dat is nog ruim meer keuze dan wie minder dan € 350.000 te besteden heeft.
Wie meer dan een € 1.000.000 aan een woning kan uitgeven heeft ook deze week beduidend meer keus dan de kandidaat huurder van een sociale huurwoning: 25 (was in week 31 ook 25). Daar staat tegenover dat het aantal woningzoekenden met deze middelen in Almere aanzienlijk lager is dan 20.000.

Almeerse trend: meer duur en minder betaalbaar
Almere is ooit begonnen met voldoende ruimte voor inwoners met een bescheiden inkomen:  huurders van betaalbare sociale huurwoningen. De eerste sleutel is op 30 november 1976 plechtig uitgereikt aan de huurders van een woning op de Schoolwerf. Decennialang was meer dan de helft van de woningen in Almere een sociale – en dus betaalbare – woning.
Sinds het succes van de premiekoopwoningen en de aflossingsvrije hypotheek is dat niet meer het geval. Slechts een kwart van de Almeerse woningvoorraad is tegenwoordig nog sociale huurwoning. In 2023 is de trend in Almere: veel (te) duur aanbod in de koopsector voor wie jaarlijks € 74.000 of meer verdient en veel te weinig voor Almeerders die zich met een inkomen van € 50.000 of minder moeten zien te redden.

Woonvisie ‘Thuis in Almere’: liberale social engeneering
Minister Hugo de Jonge wil dat de woningvoorraad van elke gemeente voor minstens 30 procent uit sociale huur bestaat. Volgens de woonvisie wil het gemeentebestuur de woningvoorraad zo goed mogelijk afstemmen op de woonwensen en mogelijkheden van de inwoners en toekomstige inwoners van Almere.
Wie wekelijks het betaalbare aanbod bekijkt en dat vergelijkt met het overwegend (veel te) dure aanbod kan de conclusie trekken dat Almere dankzij liberaal woonbeleid onmiskenbaar door de ondergrens van fatsoenlijke volkshuisvesting is gezakt. Dat is de liberale versie van social engeneering. 

Dit overzicht wordt wekelijnks opgesyeld door John van der Pauw

Geschreven door