De #Wooncrisis in Almere: week 34 in 2023

Liberale social engineering in Almere: nauwelijks aanbod van sociale huurwoningen (5), twee ‘midden’-huur, in de particuliere huur sector 52 woningen met prijzen van € 859 tot € 3.200 en 984 koophuizen waarvan 786 voor woningzoekenden met een inkomen van € 74.000 en meer.

Tienduizenden Almeerders zijn op zoek naar een woning. WoningNet registreert jaarlijks meer dan 20.000 kandidaten die zich melden voor een betaalbare huurwoning. Hoeveel kandidaten via Funda reageren op het beschikbare aanbod koopwoningen is niet bekend. Het wekelijkse aanbod van sociale huur en vrije sector huurwoningen van de sociale verhuurders en het aanbod van koopwoningen op Funda is wel bekend. Een aanbod dat voornamelijk huishoudens met twee keer modaal en meer bedient.

Sociale huur en dure huur
WoningNet biedt in week 34 van dit jaar vijftien sociale huurwoningen met een prijs van € 693 tot € 765 aan. Goede Stede twee ‘midden’-huur woningen aan met een prijs van € 811. Voor deze voormalige sociale huurwoning moeten kandidaten minstens € 44.247 verdienen. Het inkomen van kandidaten mag niet hoger dan € 58.009 zijn.
Twee van de sociale huurwoningen worden via verloting verhuurd. De andere drie betaalbare huurwoningen gaan naar kandidaten met de langste wachttijd (inschrijfduur). Een van die woningen is voor een senioren bestemd, een voor een jongere en een voor een woningzoekende die en traplift nodig heeft.

Funda
De website van Funda biedt zowel zicht op het aanbod van huurwoningen in de vrije sector als koopwoningen in Almere. In week 34 biedt Funda 56 huurwoningen met een prijs van € 859 tot  € 3.200, waarvan slechts 2 onder de € 1.175.
Daarnaast 984 koopwoningen, waarvan slechts een beperkt deel betaalbaar voor modale kopers met een inkomen tot € 40.000. Een aanbod dat het aanbod op WoningNet ruimschoots overtreft: honderdnegentig keer groter en uiteraard duurder.  

Nauwelijks betaalbare koop
Het betaalbare koopsegment (tot € 225.000) voor wie minstens € 54.000 per jaar verdient is met 4 woningen kleiner dan vorige week. Daarvan zijn er drie onder bod en dus bijna verkocht.
Voor wie € 225.000 tot € 350.000 (vereist jaarinkomen € 54.000 tot 74.000) te besteden heeft is het aanbod deze week iets kleiner dan vorige week: nu 197 en in week 33: 198 woningen.
De koper met € 350.000 tot € 500.000 (vereist jaarinkomen € 74.000 tot € 100.000) op zak heeft ook deze week weer aanzienlijk meer te kiezen: 410 (was in week 33: 417) huizen. Dat is meer dan twee keer het aanbod voor wie minder te besteden heeft.
Met een budget van € 500.000 tot € 1.000.000 (vereist inkomen € 100.000 tot € 200.000) kan de koper deze week uit iets minder woningen dan een week geleden kiezen: 351 (was in week 33: 362). Dat is nog ruim meer keuze dan wie minder dan € 350.000 te besteden heeft.
Wie meer dan een € 1.000.000 aan een woning kan uitgeven heeft ook deze week beduidend meer keus dan de kandidaat huurder van een sociale huurwoning: 25 (was in week 33 nog 26). Daar staat tegenover dat het aantal woningzoekenden met deze middelen in Almere aanzienlijk lager is dan 20.000.

Almeerse trend: wonen al maar minder betaalbaar
Almere is ooit begonnen met voldoende ruimte voor inwoners met een bescheiden inkomen:  huurders van betaalbare sociale huurwoningen. De eerste sleutel is op 30 november 1976 plechtig uitgereikt aan de huurders van een woning op de Schoolwerf. Decennialang was meer dan de helft van de woningen in Almere een sociale – en dus betaalbare – woning.
Sinds het succes van de premiekoopwoningen en de aflossingsvrije hypotheek is dat niet meer het geval. Slechts een kwart van de Almeerse woningvoorraad is tegenwoordig nog sociale huurwoning. In 2023 is de trend in Almere: veel (te) duur aanbod in de koopsector voor wie jaarlijks € 74.000 of meer verdient en veel te weinig voor Almeerders die zich met een inkomen van € 50.000 of minder moeten zien te redden.

Woonvisie ‘Thuis in Almere’: liberale social engineering
Minister Hugo de Jonge wil dat de woningvoorraad van elke gemeente voor minstens 30 procent uit sociale huur bestaat. Volgens de woonvisie wil het gemeentebestuur de woningvoorraad zo goed mogelijk afstemmen op de woonwensen en mogelijkheden van de inwoners en toekomstige inwoners van Almere.
Wie wekelijks het betaalbare aanbod bekijkt en dat vergelijkt met het overwegend (veel te) dure aanbod kan de conclusie trekken dat Almere dankzij liberaal woonbeleid onmiskenbaar door de ondergrens van fatsoenlijke volkshuisvesting is gezakt. Als dat niet de liberale versie van social engineering is… 

John van der Pauw

Geschreven door