De #Wooncrisis in Almere: week 36 in 2023

Liberale social engineering in Almere: nauwelijks aanbod van woningen voor wie minder dan € 50.000 verdient: 15 ‘betaalbare’ huur- en koopwoningen. Wie meer verdient kan kiezen uit 51 dure huurwoningen 966 koopwoningen. 784 van die woningen wachten op een koper die meer dan € 74.000 verdient.

Woningzoeker
Tienduizenden Almeerders zijn op zoek naar een woning. WoningNet registreert jaarlijks meer dan 20.000 kandidaten die zich melden voor een betaalbare sociale huurwoning. Hoeveel kandidaten via Funda reageren op het beschikbare aanbod koopwoningen is niet bekend.
Het wekelijkse aanbod van sociale huur en vrije sector huurwoningen van de sociale verhuurders en het aanbod van koopwoningen op Funda is wel bekend. Een aanbod dat voornamelijk huishoudens met twee keer modaal en meer bedient.

Sociale huur en dure huur
WoningNet biedt in week 36 van dit jaar tien sociale huurwoningen met een prijs van € 410 tot € 740 aan en geen ‘midden’-huur woningen.
Twee van de sociale huurwoningen worden via verloting verhuurd. De andere acht betaalbare huurwoningen gaan naar kandidaten met de langste wachttijd (inschrijfduur). Vijf van die woningen zijn voor studenten bestemd, drie voor senioren, een voor een jongere en een voor een woningzoekende die niet tot een van deze doelgroepen behoort.

Funda
De website van Funda biedt zowel zicht op het aanbod van huurwoningen in de vrije sector als koopwoningen in Almere. In week 36 biedt Funda 51 huurwoningen aan met een prijs van € 1.280 tot  € 3.250. Funda biedt twee midden-huur huizen aan. Die zijn bijna verhuurd, want onder optie.
Daarnaast 966 koopwoningen, waarvan slechts een beperkt deel betaalbaar voor modale kopers met een inkomen tot € 40.000. Een aantal dat het aanbod op WoningNet ruimschoots overtreft: zesennegentig keer groter en uiteraard duurder.  

Nauwelijks betaalbare koop
Het betaalbare koopsegment (tot € 225.000) voor wie minstens € 54.000 per jaar verdient is met 4 woningen net zo schaars als vorige week. Daarvan zijn er twee onder bod en dus bijna verkocht.
Voor wie € 225.000 tot € 350.000 (vereist jaarinkomen € 54.000 tot 74.000) te besteden heeft is het aanbod deze week weer net iets kleiner dan vorige week: nu 180 en in week 35: 187 woningen.
De koper met € 350.000 tot € 500.000 (vereist jaarinkomen € 74.000 tot € 100.000) op zak heeft ook deze week weer aanzienlijk meer te kiezen: 407 (was in week 35: 405) huizen. Dat is meer dan twee keer het aanbod voor wie minder te besteden heeft.
Met een budget van € 500.000 tot € 1.000.000 (vereist inkomen € 100.000 tot € 200.000) kan de koper deze week uit twee woningen minder dan een week geleden kiezen: 352 (was in week 35: 354). Dat is nog ruim meer keuze dan wie minder dan € 350.000 te besteden heeft.
Wie meer dan een € 1.000.000 aan een woning kan uitgeven heeft ook deze week beduidend meer keus dan de kandidaat huurder van een sociale huurwoning: 25 (was in week 35 ook 25). Daar staat tegenover dat het aantal woningzoekenden in Almere dat € 1.000.000 te besteden heeft aanzienlijk lager is dan 20.000.

Almeerse trend: wonen al maar minder betaalbaar
Almere is in 1976 begonnen met voldoende ruimte voor inwoners met een bescheiden inkomen:  huurders van betaalbare sociale huurwoningen. Decennialang was meer dan de helft van de woningen in Almere een sociale – en dus betaalbare – woning.
Na het succes van de premiekoopwoningen en de aflossingsvrije hypotheek is dat veranderd. Slechts een kwart van de Almeerse woningvoorraad is tegenwoordig nog sociale huurwoning. In 2023 is de trend in Almere: veel (te) duur aanbod in de koopsector voor wie jaarlijks € 74.000 of meer verdient en veel te weinig voor Almeerders die zich met een inkomen van € 50.000 of minder moeten zien te redden.

Woonvisie ‘Thuis in Almere’: liberale social engineering
Minister Hugo de Jonge wil dat de woningvoorraad van elke gemeente voor minstens 30 procent uit sociale huur bestaat. Volgens de woonvisie wil het gemeentebestuur de woningvoorraad zo goed mogelijk afstemmen op de woonwensen en mogelijkheden van de inwoners en toekomstige inwoners van Almere.
Wie wekelijks het betaalbare aanbod bekijkt en dat vergelijkt met het overwegend (veel te) dure aanbod kan de conclusie trekken dat Almere dankzij liberaal woonbeleid onmiskenbaar door de ondergrens van fatsoenlijke volkshuisvesting is gezakt. Dat kan gerust worden gekwalificeerd als de liberale versie van social engineering… 

John van der Pauw

Geschreven door