De #Wooncrisis in Almere: ook in week 30 in 2023 is de stad door de bodem van fatsoenlijke volkshuisvesting gezakt

Nauwelijks aanbod voor inwoners met een inkomen tot € 54.000 (12 sociale huurwoningen, 1 vrije sectir huurwoning en 3 nog niet verkochte koopwoningen) naast een ruim aanbod voor wie € 74.000 of meer verdient: 846 koophuizen. Als dat geen social engeneering is…

Veel Almeerders zijn op zoek naar een woning. Jaarlijks reageren ruim 20.000 woningzoekenden op de betaalbare huurwoningen die verhuurders via WoningNet aanbieden. Hoeveel potentiële kopers via Funda reageren op het beschikbare aanbod koopwoningen is niet bekend. Wat wel bekend is: het aanbod van sociale huur en vrije sector huurwoningen van de sociale verhuurders en het aanbod van koopwoningen op Funda. Een aanbod dat voornamelijk huishoudens met twee keer modaal en meer bedient.

Sociale huur
WoningNet biedt in week 30 van dit jaar twaalf sociale huurwoningen met een prijs van € 381 tot € 808 aan. De duurste sociale huurwoning is niet voor een huurder met een minimaal inkomen. Een sociale huurwoning wordt verloot. Van de elf huurwoningen die op basis van wachttijd worden toegedeeld, gaan er vijf naar senioren. Een student en een jongere zullen een sociale huurwoning gaan huren. De andere vier woningen zijn voor andere woningzoekenden die reageren op het aanbod.
Voor de vrije sector huurwoning wil Goede Stede een inkomen van minimaal € 45.327 zien.

Funda

Op Funda vindt de koopwoningzoeker in week 30 een aanbod dat bijna achtentachtig keer groter en zeker ook duurder is dan het sociale segment: 1.065 huizen. In week 29 waren dat – na aftrek van garages – nog 1.083.
Het betaalbare koopsegment (tot € 225.000) voor wie minstens € 54.000 per jaar verdient is met 3 woningen duidelijk kleiner dan vorige week (week 29:8). Vijf woningen zijn onder bod en dus in principe verkocht.
Voor wie € 225.000 tot € 350.000 (vereist jaarinkomen € 54.000 tot 74.000) te besteden heeft is het aanbod deze week bijna even groot als vorige week: nu 216 en in week 29: 218 woningen.
De koper met € 350.000 tot € 500.000 (vereist jaarinkomen € 74.000 tot € 100.000) op zak heeft ook deze week weer aanzienlijk meer te kiezen: 435 (was in week 29: 445) huizen. Dat is twee keer het aanbod voor wie minder te besteden heeft.
Met een budget van € 500.000 tot € 1.000.000 (vereist inkomen € 100.000 tot € 200.000) kan de koper deze week uit ongeveer het zelfde aantal woningen kiezen dan een week geleden: 386 (was in week 29: 387). Altijd nog ruim meer keuze dan wie minder dan € 350.000 te besteden heeft.
Wie meer dan een € 1.000.000 aan een woning kan uitgeven heeft deze week weer twee keer zoveel  keus als de kandidaat huurder van een sociale huurwoning: 25 (was in week 29 ook 25). Daar staat tegenover dat het aantal woningzoekenden met deze middelen in Almere aanzienlijk lager is dan de 20.000 actieve woningzoekenden naar een betaalbare sociale huurwoningen.

Almeerse trend: meer duur en minder betaalbaar
Almere is in 1976 begonnen met voldoende ruimte voor inwoners met een bescheiden inkomen:  huurders van betaalbare sociale huurwoningen. Decennialang was meer dan de helft van de woningen in Almere een sociale en betaalbare huur- of koopwoning.
Sinds het succes van de premiekoopwoningen en de aflossingsvrije hypotheek is dat niet meer het geval. Minder dan een kwart van de Almeerse woningvoorraad is tegenwoordig nog sociale huurwoning. In 2023 is de trend in Almere: veel (te) duur aanbod in de koopsector voor wie jaarlijks minstens € 74.000 verdient en veel te weinig voor Almeerders die het moeten rooien met € 50.000 of minder.

Woonvisie ‘Thuis in Almere’: door de bodem van fatsoenlijke volkshuisvesting
Volgens de woonvisie wil het gemeentebestuur de woningvoorraad zo goed mogelijk afstemmen op de woonwensen en mogelijkheden van de inwoners en toekomstige inwoners van Almere. Minister Hugo de Jonge wil dat de woningvoorraad van elke gemeente voor minstens 30 procent uit sociale huur bestaat. Wie wekelijks het betaalbare aanbod bekijkt en dat vergelijkt met het overwegend (veel te) dure aanbod kan de conclusie trekken dat Almere dankzij liberaal woonbeleid onmiskenbaar door de ondergrens van fatsoenlijke volkshuisvesting is gezakt.

John van der Pauw

De #Wooncrisis in Almere: ook in week 30 in 2023 is de stad door de bodem van fatsoenlijke volkshuisvesting gezaktNauwelijks aanbod voor inwoners met een inkomen tot € 54.000 (12 sociale huurwoningen, 1 vrije sectir huurwoning en 3 nog niet verkochte koopwoningen) naast een ruim aanbod voor wie € 74.000 of meer verdient: 846 koophuizen. Als dat geen social engeneering is…

Veel Almeerders zijn op zoek naar een woning. Jaarlijks reageren ruim 20.000 woningzoekenden op de betaalbare huurwoningen die verhuurders via WoningNet aanbieden. Hoeveel potentiële kopers via Funda reageren op het beschikbare aanbod koopwoningen is niet bekend. Wat wel bekend is: het aanbod van sociale huur en vrije sector huurwoningen van de sociale verhuurders en het aanbod van koopwoningen op Funda. Een aanbod dat voornamelijk huishoudens met twee keer modaal en meer bedient.

Sociale huur
WoningNet biedt in week 30 van dit jaar twaalf sociale huurwoningen met een prijs van € 381 tot € 808 aan. De duurste sociale huurwoning is niet voor een huurder met een minimaal inkomen. Een sociale huurwoning wordt verloot. Van de elf huurwoningen die op basis van wachttijd worden toegedeeld, gaan er vijf naar senioren. Een student en een jongere zullen een sociale huurwoning gaan huren. De andere vier woningen zijn voor andere woningzoekenden die reageren op het aanbod.
Voor de vrije sector huurwoning wil Goede Stede een inkomen van minimaal € 45.327 zien.

Funda

Op Funda vindt de koopwoningzoeker in week 30 een aanbod dat bijna achtentachtig keer groter en zeker ook duurder is dan het sociale segment: 1.065 huizen. In week 29 waren dat – na aftrek van garages – nog 1.083.
Het betaalbare koopsegment (tot € 225.000) voor wie minstens € 54.000 per jaar verdient is met 3 woningen duidelijk kleiner dan vorige week (week 29:8). Vijf woningen zijn onder bod en dus in principe verkocht.
Voor wie € 225.000 tot € 350.000 (vereist jaarinkomen € 54.000 tot 74.000) te besteden heeft is het aanbod deze week bijna even groot als vorige week: nu 216 en in week 29: 218 woningen.
De koper met € 350.000 tot € 500.000 (vereist jaarinkomen € 74.000 tot € 100.000) op zak heeft ook deze week weer aanzienlijk meer te kiezen: 435 (was in week 29: 445) huizen. Dat is twee keer het aanbod voor wie minder te besteden heeft.
Met een budget van € 500.000 tot € 1.000.000 (vereist inkomen € 100.000 tot € 200.000) kan de koper deze week uit ongeveer het zelfde aantal woningen kiezen dan een week geleden: 386 (was in week 29: 387). Altijd nog ruim meer keuze dan wie minder dan € 350.000 te besteden heeft.
Wie meer dan een € 1.000.000 aan een woning kan uitgeven heeft deze week weer twee keer zoveel  keus als de kandidaat huurder van een sociale huurwoning: 25 (was in week 29 ook 25). Daar staat tegenover dat het aantal woningzoekenden met deze middelen in Almere aanzienlijk lager is dan de 20.000 actieve woningzoekenden naar een betaalbare sociale huurwoningen.

Almeerse trend: meer duur en minder betaalbaar
Almere is in 1976 begonnen met voldoende ruimte voor inwoners met een bescheiden inkomen:  huurders van betaalbare sociale huurwoningen. Decennialang was meer dan de helft van de woningen in Almere een sociale en betaalbare huur- of koopwoning.
Sinds het succes van de premiekoopwoningen en de aflossingsvrije hypotheek is dat niet meer het geval. Minder dan een kwart van de Almeerse woningvoorraad is tegenwoordig nog sociale huurwoning. In 2023 is de trend in Almere: veel (te) duur aanbod in de koopsector voor wie jaarlijks minstens € 74.000 verdient en veel te weinig voor Almeerders die het moeten rooien met € 50.000 of minder.

Woonvisie ‘Thuis in Almere’: door de bodem van fatsoenlijke volkshuisvesting
Volgens de woonvisie wil het gemeentebestuur de woningvoorraad zo goed mogelijk afstemmen op de woonwensen en mogelijkheden van de inwoners en toekomstige inwoners van Almere. Minister Hugo de Jonge wil dat de woningvoorraad van elke gemeente voor minstens 30 procent uit sociale huur bestaat. Wie wekelijks het betaalbare aanbod bekijkt en dat vergelijkt met het overwegend (veel te) dure aanbod kan de conclusie trekken dat Almere dankzij liberaal woonbeleid onmiskenbaar door de ondergrens van fatsoenlijke volkshuisvesting is gezakt.

John van der Pauw

Geschreven door