Monumentenschild Bivakhuisje onthuld: derde monument voor Almere is een feit

Wethouder van cultuur Kees Ahles heeft tijdens Open Monumentendag in Almere het monumentenschildje op het Bivakhuisje onthuld.

Dit deed de wethouder samen met Aukje van den Bos, oud-bewoonster van het huisje dat ooit aan de Bivak stond en nu op het terrein van volkstuinvereniging V.T.V. Water-Land. Afgelopen juni werd het Bivakhuisje door de gemeente aangewezen als monument. Hiermee is het derde monument voor Almere een feit.

Eerste bewoning

Het is dit jaar 48 jaar geleden dat de eerste bewoning van Almere plaatsvond. Op 1 december 1975 kregen de eerste bewoners de sleutel van hun tijdelijke woning in het Bivak uitgereikt. Acht stacaravans, ook wel bivakhuisjes genoemd, werden gebruikt als tijdelijk onderdak voor de kwartiermakers van de nieuw te bouwen stad Almere. Ondanks dat de behuizing bedoeld was voor een jaar, bleven ze uiteindelijk bestaan tot juli 1978.

V.T.V. Water-Land

Alle bivakhuisjes kregen een andere bestemming, veelal bij verenigingen. Sinds de oprichting in 1978 heeft de volkstuinvereniging een bivakhuisje op het terrein en gebruiken zij het, nadat het verschillende functies heeft gehad, nu als bestuurskamer. Op hun terrein bevindt zich het laatste overgebleven bivakhuisje. Deze beschikt over unieke monumentale waarde voor Almere; de overige zeven bivakhuisjes zijn afgebroken.

Familie van den Bos

Na enig speurwerk kwam Jak Boumans, schrijver van het boek De Allereerste Almeerder: Wim Leeman er onlangs achter dat het bivakhuisje op het terrein van de volkstuinvereniging van de familie Van den Bos is geweest. Zij woonden op Bivak nummer 6. Onno van den Bos werkte voor de GGD en was chauffeur van de ambulance. In 1975 was het Aukje van den Bos die de deur van het huisje voor het eerst opende. Bijzonder is het dan ook dat Van den Bos en andere oud-bewoners, zoals de familie Kool van Bivak nr. 5, aanwezig waren tijdens de onthulling van het monumentenschildje. 

Erfgoedbeleid Almere

Almere koestert haar cultureel erfgoed en brengt dit stapsgewijs in kaart. Het Bivakhuisje is één van de dertig iconen die tot nog toe zijn geïnventariseerd en waar de gemeente zelf onderzoek naar doet. Meerdere locaties die op de iconenlijst staan worden in de nabije toekomst onderzocht. Almere neemt hiermee het initiatief om voor haar inwoners kenmerkende objecten, gebieden en landschappen te inventariseren, te waarderen en waar nodig te beschermen. Zo borgt Almere haar verhaal en ontstaansgeschiedenis. 

Afbeeldingen (bronvermelding: Feenstra Fotografie, gemeente Almere)

Boven: Wethouder Kees Ahles en oud-bewoonster Aukje van den Bos bij het Bivakhuisje na onthulling van het monumentenschild Beneden: Wethouder Kees Ahles in gezelschap van oud-bewoners van de Bivak: Gerrit en Elly Kool, Aukje van den Bos en Nicolet Leeman

Geschreven door